VIZITĂ DE STUDIU Schimb de experienţa Spania Palma de Mallorca 27 septembrie 2 octombrie 2015

21 septembrie 2015

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează în perioada 27 septembrie – 2 octombrie a.c. o vizită de studiu în Spania - Palma de Mallorca, vizită care face parte din pachetul de activităţi al proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”– ID 140877.
Evenimentul vizează realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu specialiștii din domeniul educației incluzive de la Universitatea din Insulele Baleare - Palma de Mallorca.
Acțiunea se desfășoară în cadrul activității A7 Activități transnaționale și vizite de studiu .
Vizitele vor avea scopul de a sprijini celelalte activități în special de analiză şi cercetare, de elaborare şi actualizare a curriculumului, de organizare a seriilor de curs și de informare şi publicitate.
În cadrul acestei vizite au fost selectați transparent, prin concurs, 13 cadre didactice care vor participa la această activitate, drept premiu pentru rezultate deosebite obținute în aplicarea celor învățate în programele de formare din proiect.
Pe agenda vizitei de studiu se regăsesc întâlniri cu reprezentanți ai Universității din Insuele Baleare - Palma de Mallorca, precum și a unor școli și organizații sociale precum Școala CEIP Pintor Joan Miró, Organizația Mater Misericordiae, etc.
Temele principale de discuție vor aborda aspectele relevante referitoare la analiza cadrului instituțional din România și Spania în ceea ce priveşte educaţia incluzivă, integrarea persoanelor cu diverse tipuri de abilități, accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, diversitate şi egalitate de şanse în Spania
Proiectul e-Mentor vizează creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ (ISCED 0-6) cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică, îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.
Pentru informaţii suplimentare privind activitatea proiectului, vă puteţi adresa dlui. Gabriel PUTICA, Expert campanie promovare şi publicitate, email: [email protected]

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram