Politica de prelucrare a datelor personale

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. preia și prelucrează date cu caracter personal în vederea desfășurării în bune condiții a activității companiei, pentru comunicarea cu clienții și partenerii referitor la serviciile contractate de aceștia, precum și pentru comunicarea de noutăți despre companie, comunicări de marketing, noutăți referitoare la serviciile oferite de companie.

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. cunoaște reglementările în vigoare referitoare la protecția și prelucrarea în siguranță a datelor cu caracter personal și a luat măsurile necesare pentru confidențialitatea și securitatea acestora. Prelucrarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal vizează utilizatorii site-ului www.livepr.ro.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal este elaborată conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. și respectă dreptul fundamental al persoanelor fizice la protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal

Termenul „date cu caracter personal” sau „date personale” definește informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect. Aceste informații pot conține unul sau mai mulți factori specifici care facilitează stabilirea identității persoanei fizice, indiferent de natura identității, fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Termenul face referire la acțiunea sau setul de acțiuni automate sau neautomate, care implică tratarea datelor cu caracter personal. Aceste acțiuni pornesc de la colectarea acestora, stocarea, consultarea, distribuirea către terți, utilizarea, diseminarea sau portarea acestora. Termenul include și ștergerea, blocarea sau distrugerea acestor date.

Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal de către S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. colectează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor, angajaților în scopuri precise care vizează și influențează decisiv toate ariile activității companiei:

 • Administrarea și îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.livepr.ro, precum și prin intermediul operatorilor din teren.
 • Comunicări de marketing, vânzări, comunicări directe cu clienții, clienții potențiali, foștii clienți. Aceste comunicări includ transmiterea de materiale promoționale și/sau oferte, buletine informative (newsletter) prin intermediul poștei electronice, telefonic, prin SMS sau la adresa fizică a destinatarului.
 • Comunicări referitoare la sugestii, reclamații, solicitare de informații suplimentare de către serviciul de relații cu clienții, precum și în soluționarea problemelor și conflictelor.
 • Monitorizarea, gestionarea și îmbunătățirea fluxurilor interne S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. de comunicare, gestiune a serviciilor și a activităților specifice din cadrul companiei.
 • Arhivarea informațiilor pentru a putea proba utilizarea lor în scopurile descrise mai sus.
Tipuri de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. servesc scopurilor descrise la punctul anterior. Tipurile de date pe care le colectăm de la persoanele fizice, atât online, prin intermediul site-ului www.livepr.ro, cât și prin alte canale, cum ar fi telefon, fax e-mail direct sunt:

 • Nume și prenume: este primul set de date prin care poate fi identificată o persoană fizică în baza noastră de date, în vederea unei soluționări rapide a problemei semnalate sau îndeplinirea solicitării plasate.
 • Adresă de e-mail: este o informație esențială pentru a identifica un canal de comunicare scrisă cu destinatarul, pentru situațiile în care solicitarea transmisă are nevoie de un răspuns mai detaliat. De asemenea, adresa de e-mail poate fi folosită și în scopuri de marketing și comunicare în cazul în care clientul și-a exprimat acordul în acest sens. Adresa de e-mail este necesară utilizatorului pentru a se loga în cont.
 • Număr de telefon: informație necesară pentru transmitere de comunicări scurte, cum ar starea unei livrări și pentru contactarea utilizatorului în scopul furnizării unui răspuns la o solicitare specifică depusă de acesta.
 • Adresa poștală: este necesară pentru cunoaște locația în care trebuie făcută livrarea. Adresa poștală de domiciliu sau de livrare este folosită doar în scopul strict de facturare, în urma unei comenzi plasate pe www.livepr.ro de către o persoană fizică.
 • Informații păstrate în fișiere tip cookie. Aceste informații sunt colectate de la vizitatorii site-ului www.livepr.ro, iar prelucrarea lor este detaliată în secțiunea „Politica Cookie”.
Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal toate persoanele fizice care intră în contact cu S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. prin intermediul site-ului www.livepr.ro, sau prin alte metode de comunicare, telefon, email, fax, sau direct. Aceste persoane pot fi clienți, clienți potențiali, angajați, angajați potențiali, foști angajați, colaboratori, precum și utilizatori ai site-ului www.livepr.ro.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal colectate către terți doar pentru îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri menționate mai sus. În cazul unei astfel de distribuiri către terți a datelor cu caracter personal, atât S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L., cât și terții se angajează să la protecția, confidențialitatea și utilizarea acestor date doar în scopurile prevăzute.

Tipuri de entități terțe cărora S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L. le poate divulga datele cu caracter personal:
 • Parteneri contractuali S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. care contribuie la îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Condițiile de divulgare presupun un angajament de confidențialitate din partea acestora, acord care garantează că aceste date sunt prelucrate în siguranță și distribuite conform prevederilor legale în vigoare.
 • Furnizori de servicii, categorie în care sunt incluși prestatorii de servicii de marketing, de servicii de plată, de servicii bancare, asiguratori, precum și autorități publice cu competențe de verificare și control. Accesul la datele personale prelucrate de către S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. se realizează doar în limitele prevederilor legale.

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. nu vinde datele cu caracter personal colectate către terți. Acestea sunt folosite și distribuite către terți doar în condiții stricte și cu scopul de îmbunătățire a serviciilor oferite prin intermediul site-ului ww.livepr.ro.

Securitatea datelor cu caracter personal

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. se angajează să adopte, să întrețină și să actualizeze măsurile tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, a pierderii, a modificării, a dezvăluirii sau accesului neautorizat. Pentru îndeplinirea acestui angajament, compania folosește tehnologie de securitate adecvată.

Politică minori

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal ale minorilor. Această categorie nu se încadrează în publicul țintă al companiei, așadar nu poate avea calitatea de destinatar a comunicărilor sau de beneficiar a serviciilor oferite de S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L..

S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. nu desfășoară activități de marketing și promovare a vânzărilor adresate minorilor.

Solicitarea accesului la date personale, solicitarea ștergerii acestora sau pentru a afla mai multe informații despre modurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal de către S.C. LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.. vă rugăm să ne transmiteți solicitarea în scris la adresa de e-mail [email protected].

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram