Stadiul implementarii proiectului „Egalitate pe piața muncii – șansa ta la un viitor mai bun ”

31 iulie 2014

Agenția Națională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în parteneriat cu Loop Operations S.R.L., implementează în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 proiectul „Egalitate pe piața muncii – șansa ta la un viitor mai bun!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale pentru 540 de femei, în special femei consumatoare de droguri sau aflate în risc de consum de droguri, dar și femei aparținând altor grupuri vulnerabile cu scopul creșterii capacității de ocupare pe piața muncii în regiunea Sud-Est.

Problema specifică de la care a plecat ideea proiectului o reprezintă problematica excluziunii sociale, educația inadecvată și lipsa abilităților pentru ocuparea unui loc de muncă de către femeile aparținând altor grupuri vulnerabile. Soluția inițiatorilor proiectului „Egalitate pe piața muncii – șansa ta la un viitor mai bun!” pentru combaterea excluziunii sociale și facilitarea reintegrării profesionale a membrilor grupului țintă este furnizarea de cursuri de formare profesională și oferirea de servicii de consiliere socială.

Astfel, în acest moment, proiectul se află în perioada de pregătire a următoarelor activități adresate membrilor grupului țintă:

1. Lansarea website-ului proiectului care va constitui principalul mijloc de promovare a activităților proiectului și instrumentul folosit în campania de informare privind egalitatea de șanse șsi gen adresate autorităților publice și partenerilor sociali. Website-ul va facilita înscrierea femeilor din publicul țintă la cursurile de formare profesională și va pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate resurse utile din domeniul egalității de șanse.

2. Pe 2014 – octombrie 2015). Paleta de cursuri pe care o propunem asigură accesul egal la oportunitățile de formare unor categorii cât mai largi de grupuri vulnerabile din regiunea SE. Cursurile vor cuprinde un modul ce include aspecte legate de egalitatea de șanse, discriminare, educație interculturală și securitate la locul de muncă.

3. Programul de consiliere socială (iunie 2014 – septembrie 2015) pregătit pentru 325 de femei din grupul țintă cu scopul combaterii inegalităților existente la nivelul societății. Prin intermediul serviciilor de consiliere socială, membrii grupului țintă sunt ajutați să își identifice nevoile, problemele, să găsească soluții pentru acestea, sa devină conștienți cu privire la abilitățile, resursele și opțiunile pe care le au.

4. Campania de informare privind egalitatea de sanse si de gen (august 2014 – octombrie 2015) va presupune organizarea Organizarea a 2 mese rotunde si 3 dezbateri publice unde va fi dezbatuta problematica respectarii principiului egalitatii de sanse si gen in planul socio-profesional a femeilor aflate in situatii de consum/dependenta de droguri sau in situatii de risc de consum, precum si cele provenind din alte grupuri vulnerabile.

Informații suplimentare cu privire la activitățile proiectului și modalitatea de participare la cursurile de formare profesională se pot obține la adresa de e-mail: [email protected].

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram