Seminarii regionale de informare pentru diseminarea rezultatelor finale obtinute in cadrul proiectului CALISIS

Proiectul „Asigurarea calitatii in sistemul de formare profesionala continua din Romania – CALISIS”, implementat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, in parteneriat cu FiaTest, FiaTest Centru Educational, Tils Romania, Camporlecchio Educational Italia, ISFOL Italia, IF Italia Forma, Gruppo Pragma Italia, a debutat in ianuarie 2008 si se va finaliza in luna decembrie a.c. Prin obiectivele stabilite, proiectul a reprezentat o veritabila provocare pentru initiatorii sai, deoarece a urmarit elaborarea, in vederea implementarii la nivel national, a unui nou model de asigurare a calitatii in sistemul de formare profesionala continua din Romania. Sistemul de Management al Calitatii multi-nivel – SMC CALISIS, dezvoltat in cadrul acestui proiect, raspunde atat cerintelor Cadrului European de Referinta privind Asigurarea Calitatii in educatie si formare profesionala (CERAC), cat si sarcinilor ce revin Romaniei, ca stat membru al UE cu privire la aplicarea Recomandarii Parlamentului European si a Consiliului din 18.06.2009.
La seminariile regionale de informare, unde vor fi prezentate principalele activitati si rezultatele obtinute pe parcursul celor trei ani, sunt invitati sa participe reprezentanti ai comisiilor de autorizare si ai secretariatelor tehnice, specialisti evaluatori si furnizori de formare profesionala.
Calendarul seminariilor:
Braila: 19 decembrie 2011
Pitesti: 19 decembrie 2011
Slatina: 20 decembrie 2011
Brasov: 21 decembrie 2011

Detalii suplimentare gasiti pe site-ul proiectului CALISIS: www.cnfpa.ro/calisis