fbpx

Școala de Business pentru elevii de liceu s a încheiat cu succes

Sesiunile Școlii de Business din cadrul proiectului ”Tinerii de azi, liderii de mâine” au pregătit 25 de elevi din 5 licee tehnologice și colegii tehnice ieșene pentru o carieră antreprenorială. În perioada 21 octombrie – 5 noiembrie, aceștia au participat, în zilele de vineri și sâmbătă, la activitățile Școlii de Business, unde au învățat etapele dezvoltării unei afaceri, de la idee, la implementare.
Elevii au învățat în cadrul primelor sesiuni ce este un plan de afaceri și cum pot să elaboreze un plan pentru propriul lor business. Mai mult, aceștia au putut să lucreze practic pe 3 ateliere de lucru: lumânări artizanale, bijuterii hand-made și felicitări 3D. Ajutați de un meșter popular, elevii și-au creat propriile produse artizanale, dezvoltându-și astfel și noi abilități practice.
Participanți la sesiunile Școlii de Business au fost grupuri de câte 5 elevi, însoțiți de un profesor coordonator, de la Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași, Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” Iași și Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, licee partenere în cadrul proiectului ”Tinerii de azi, liderii de mâine”.
Scopul Școlii de Business a fost să-i familiarizeze pe elevi cu întreg procesul dezvoltării unei afaceri și să îi stimuleze să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale și să inițieze o afacere. Proiectul va continua cu prezentări în cele 5 școli partenere, susținute de echipa de elevi și profesorul coordonator, care le vor împărtăși colegiilor experiența lor și le vor transmite acestora informațiile acumulate.
Proiectul ”Tinerii de azi, liderii de mâine” este organizat de Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții” și finanțat de Primăria Municipiului Iași. Fiecare școală parteneră în proiect are un elev purtător de cuvânt ce va păstra relația cu mass-media:
1. Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza” – Ciobotaru Roxana
2. Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” – Surdu Constantin
3. Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” – Dragomir Maria Monica
4. Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții – Zlate Mihai Gabriel
5. Liceul Tehnologic ”Petru Poni” Iași – Ailiesei Andreea Mădălina

Despre proiectul ”Tinerii de azi, liderii de mâine”
Proiectul ”Tinerii de azi, Liderii de mâine” și-a propus să creeze diferite situații de învățare într-un cadru protejat, dar și în cadru real prin organizarea unor activități care să-i provoace pe tineri și să-i motiveze în vederea dobândirii deprinderilor antreprenoriale. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, în 3 etape distincte, începând cu data de 8 august 2016. În fiecare etapă vor exista 5 parteneri – 5 instituții de învățământ preuniversitar din Iași.

Despre Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții”
Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții” este o organizație non-guvernamentală, cu scopul de a crea si iniția programe, acțiuni și servicii pentru a promova dreptul la viață al persoanelor, grupurilor și comunităților aflate temporar în criză, care întâmpină dificultăți în funcționarea și integrarea socială. Printre principalele activități se numără dezvoltarea de programe pentru educație și integrare socială a persoanelor defavorizate.

Proiect co-finanțat din bugetul Primăriei Municipiului Iași prin mecanismul de finanțări nerambursabile, comform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general.