Resurse umane calificate și recalificate pentru accesul pe piața muncii al femeii – FEMRO

6 octombrie 2014

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investește în oameni!”, este implementat de S.C. Technical Traning S.R.L. în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și Techniki Ekpedeftiki S.A. din Grecia și se derulează în perioada 12 mai 2014 – 11 noiembrie 2015, în Regiunile Centru, Nord-Est și București - Ilfov.

Proiectul își propune facilitarea integrării socio-profesionale a unui număr de 720 de femei neocupate. Activitățile proiectului sunt orientate preponderent spre femei cu nivel educațional redus și mediu, dezavantajul educațional fiind accentuat atât de stereotipurile sociale cât și de stressul produs de dorința de a se ocupa cât mai bine de copii, de relația de cuplu, de viața personală și de viața profesională.

Obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectului sunt:
 dezvoltatea capacității de administrare a carierei profesionale,
 dobândirea unor competențe și calificări de nivel 1 și 2 relevante pentru piața muncii,
 manifestarea unui comportament activ de căutare a unui loc de muncă,
 promovarea rolului și importanței femeii in familie, companie și societate.

Prin implicarea grupului țintă în activități de formare profesională, proiectul contribuie la facilitarea accesului femeilor la locuri de muncă mai bune și la promovarea acestora în mediul economic. Dobândirea unor calificări solicitate pe piața muncii le asigură femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile accesul în mod egal la ocupare și la construirea unei cariere profesionale și le oferă șansa creșterii oportunităților de angajare.

Grupul țintă căruia i se adresează acest proiect este format din 1080 de persoane, dintre care 720 sunt femei cu nivel educațional redus și mediu și 360 sunt experți și operatori mass-media, manageri și personal al autorităților publice centrale și locale și personal al organizațiilor societăților civile (80 experți mass-media, 100 operatori mass-media, 60 persoane din cadrul organizațiilor societății civile, 60 manageri ai autorităților publice centrale și locale, 60 angajați ai autorităților publice centrale și locale ).

Proiectul Resurse umane calificate și recalificate pentru accesul pe piața muncii al femeii – FEMRO - POSDRU/144/6.3/S/129465, se înscrie pe Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.3 ”Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” și are valoarea totală de 12.637.025 lei dintre care 12.005.173,75 lei finanțare nerambursabilă.

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram