Reglementările Legii nr. 196/2020 privind înscrierea în RNPM a titlurilor executorii

Punerea în executare a titlurilor executorii valabil încheiate a devenit posibilă doar dacă acestea au fost înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM). Aceasta este una din prevederile din Legea nr. 196/2020 ce a intrat în vigoare în luna septembrie 2020. Legea nr. 196/2020 modifică și completează Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

“Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru.” – Legea nr. 196/2020, proaspăt intrată în vigoare, forma modificată a Art. 4, alin. (3) din Legea nr. 297/2018. Titlurile executorii ce trebuie înscrise în RNPM, începând din septembrie 2020, includ următoarele documente: contracte de credit și de garanție personală, bilete la ordin, cambia și cecul, contracte de leasing, contracte de închiriere, depozit și arendă, și contractele de asistență juridică cărora legea specială le atribuie caracterul de titlu executoriu, însă al căror conținut este esențialmente confidențial și incompatibil cu publicitatea oferită de RNPM.

Legea se referă la toate înscrisurile ce au caracter de titlu executoriu, contract de închiriere, de împrumut, biletele la ordin și alte documente ce au fost semnate doar de părți – nu și la notar. Pentru a fi puse în executare, înscrisurile sub semnătură privată trebuie înscrise în RNPM.

Înscriere titlu executoriu în RNPM

De înscrierea titlului executoriu în RNPM se pot ocupa doar operatorii autorizați de Ministerul Justiției și agenții împuterniciți de operator să efectueze direct activități de operare în registru. Este de preferat să alegeți un agent împuternicit cu experiență dovedită în serviciul de înscriere a Titlului executoriu în RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară. Procedura de înscriere nu este complicată, se poate efectua și ONLINE, dar doar un agent experimentat va ști exact cum trebuie completate documentele și ce acte sunt necesare în acest sens. Solicitanții serviciilor de înscriere în RNPM achită pentru fiecare tip de aviz de înscriere în RNPM un preț total servicii RNPM, compus din tariful RNPM și taxa RNPM – prevăzută de lege pentru categoria și tipul avizului de înscriere RNPM respectiv.