Proiectul ”Tinerii de azi liderii de mâine” – final de activitate pe anul 2016

14 decembrie 2016

În perioada septembrie – decembrie 2016, elevii de la Liceul Tehnologic ”Petru Poni”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza”, Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” și Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” au fost antrenați în diferite activități de informare, pregătire și dezvoltare a competențelor necesare în vederea facilitării accesului la piața muncii. În total, au fost organizate 50 de sesiuni de informare prin care elevii celor 5 licee au fost învățați cum să întocmească corect un CV și o scrisoare de intenție pentru a-și spori șansele de angajare în viitor.
Proiectul a avut ca obiective și promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea competențelor și a spiritului antreprenorial în rândul elevilor. Astfel, câte o echipă compusă din 5 elevi și un profesor coordonator de la fiecare liceu partener în proiect au participat timp de 6 zile la Școala de Business, o serie de activități de educație non-formală și ateliere de lucru, în cadrul căreia au învățat teoretic și practic cum să dezvolte o afacere, de la elaborarea unui plan de afaceri, până la implementarea propriu-zisă a acestuia, având ca model trei tipuri de afaceri: lumânări artizanale, bijuterii hand-made și felicitări 3D. Întorși în școală, elevii au împărtășit experiența cu ceilalți colegi, fiind organizate 25 de sesiuni de informare la nivelul celor licee.
Proiectul s-a încheiat cu o excursie și o petrecere organizate pentru elevii și profesorii coordonatori participanți la Școala de Business și în cadrul celorlalte activități desfășurate. Proiectul ”Tinerii de azi, liderii de mâine” va continua și în 2017, cu alte 5 unități de învățământ

- continuare pagina 2 -
preuniversitar partenere, în care vor fi implementate activitățile de informare și pregătire a elevilor în vederea facilitării accesului la piața muncii.

Despre proiectul ”Tinerii de azi, liderii de mâine”
Proiectul ”Tinerii de azi, Liderii de mâine” și-a propus să creeze diferite situații de învățare într-un cadru protejat, dar și în cadru real prin organizarea unor activități care să-i provoace pe tineri și să-i motiveze în vederea dobândirii deprinderilor antreprenoriale. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, în 3 etape distincte, începând cu data de 8 august 2016. În fiecare etapă vor exista 5 parteneri – 5 instituții de învățământ preuniversitar din Iași.

Despre Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții”
Asociația Creștin-Umanitară ”Slujirea Vieții” este o organizație non-guvernamentală, cu scopul de a crea si iniția programe, acțiuni și servicii pentru a promova dreptul la viață al persoanelor, grupurilor și comunităților aflate temporar în criză, care întâmpină dificultăți în funcționarea și integrarea socială. Printre principalele activități se numără dezvoltarea de programe pentru educație și integrare socială a persoanelor defavorizate.

Proiect co-finanțat din bugetul Primăriei Municipiului Iași prin mecanismul de finanțări nerambursabile, comform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general.

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram