Integrarea migranților în Regiunea 2 dezbatuta de autoritați universitați și societatea civila la Conferința regionala finala de la Constanța

Evenimentul a avut rolul de a dezbate problematica integrării beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT), precum și măsurile și strategiile naționale și locale în materie. În aceeași măsură, conferința a adus în discuție rezultatele şi impactul obţinute prin proiect la nivelul Regiunii 2, județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi și a analizat dificultăţile întâmpinate, precum şi posibilitatea continuării activităţilor şi sugestii de dezvoltare pentru viitor în ceea ce privește necesitățile și specificitatea nevoilor sociale ale grupului țintă în materie de asistență materială și sprijin financiar pentru BP și RTT, ajutor și suport psihologic, consiliere juridică și sprijin în vederea recunoașterii și echivalării diplomelor, asistență materială pentru reunificare familială, aspecte legate de integrarea pe piața muncii etc.

Evenimentul s-a desfășurat la Constanța în cadrul proiectului INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2, finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe: dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com