Inițiativa privind strategiile de educație formare profesionala și ocuparea forței

30 septembrie 2015

Proiectul VETWORK intenționează să dezvolte un sistem de evaluare comparativă, în scopul de a îmbunătăți integrarea între furnizorii de formare profesională (VET) și piața muncii (WORK).

Proiectul își propune să ofere o inițiativă în care actori implicați în strategiile de educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă pot lucra împreună într-o perspectivă durabilă, astfel încât să se asigure un impact puternic prin acțiuni comune, în conformitate cu prioritățile și obiectivele strategice ale Comunicatului de la Bruges, pentru noi competențe, pentru noi locuri de muncă, ca o condiție necesară pentru durabilitatea rezultatelor propuse pentru două niveluri:
i. Nivelul de guvernare prin colaborarea părților interesate (de exemplu: identificarea de noi competențe pentru elevi, formare profesională și formatori din cadrul companiilor, definirea de criterii și procese de calitate, etc.);
ii. Nivelul de implementare a formarii profesionale la locul de muncă, cu maxim de impact și eficiență.
Activitatile derulate in cadrul proiectului VETWORK:
 Contribuie la dezvoltarea unui proces de Benchmarking care va documenta mai multe modele de succes din domeniul învățării la locul de muncă, pe baza rezultatelor analizei unor bune practici din domeniul instruirii combinate VET/ instruire la locul de muncă. Zonele de interes ale procesului de Benchmarking vor fi zonele prioritare din VET (inovare metodologică și organizațională, excelență, asigurarea calității, evaluarea și certificarea învățării formale și non-formale, asigurarea mobilității)

 Contribuie la o mai bună integrare între VET și piața muncii, prin implicarea directă în exercițiul de Benchmarking a reprezentanților principalelor grupuri țintă (companii, angajatori și furnizori VET) și prin crearea unor experiențe de benchlearning pentru actorii implicați.

 Contribuie la crearea de noi modele de integrare a sistemului VET cu piața muncii prin dezvoltarea unui set de recomandări referitoare la măsurile care trebuie luate pentru a crește gradul de integrare.

Pentru a face acest lucru, proiectul implică trei componente principale: cercetarea, dezvoltarea și crearea de rețele.

Activitatile derulate in cadrul proiectului VETWORK sunt:

WP1: Dezvoltarea unei metodologii de identificare si analiza a bunelor practici
WP2: Selectarea si analiza unei set de buna practici din domeniul VET/WORK
WP3: Definirea si testarea sistemului de Benchmarking
WP4: Pilotarea si validarea instrumentului de Benchmarking VETWORK
WP5: Exploatarea rezultatelor
WP6: Diseminarea si valorificarea rezultatelor

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram