Informatii generale legate de transportul maritim de marfuri

11 aprilie 2017
Autor:
Suits Advertising

Importantă, avantajele şi exigenţele transportului maritim de marfuri

Transportul maritim de marfuri a avut întotdeauna o mare importanţă economică, socială, strategică şi politică. El joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale constituind o cale eficineta pentru schimburile economice de bunuri materiale. Este cel mai ieftin mod de transport şi deţine cel mai mare volum de mărfuri transportate ( 90….95% din volumul total al mărfurilor transportate pe plan internaţional, procentul variind de la regiune la regiune). Pentru deţinerea acestui loc s-au făcut paşi importanţi în construcţia de nave tot mai economice şi rapide,corespunzătoare diversificării tipurilor de mărfuri în porturi, prin folosirea unor instalaţii portuare de mare productivitate, în terminale specializate.

Rolul economic al transportului maritim de marfuri

Rolul economic al transportului maritim de marfuri este asigurarea circuituilui de mărfuri, pe plan naţional şi internaţional, în siguranţă , la timp, cu eficienţa economică şi în conformitate cu convenţiile,legile şi clauzele contractuale în vigoare. Transportul maritim de marfuri este un catalizator al dezvoltării economice, constituind o sursă de transport ieftin,rentabila chiar şi pentru transportul produselor obinuite, datorită preţurilor mult mai joase faţă de cele ale altor mijloacede transport.

Dezvoltarea economică a socitatii a avut loc concomitent cu cea a transportului,inclusiv maritim, între dezvoltatrea realtiilor economice şi transporturile internaţionale existând o strânsă interdependenta: pe de o parte, creşterea schimburilor economice dintre state determina mărirea cerinţelor de transport, conducând la mărirea investiţiilor pentru dezvolatrea lui; pe de altă parte dezvoltarea transporturilor( prin perfecţionarea mijloacelor de transport, a porturilor,aeroporturilor, căilor ferate, conductelor magistrale, apariţia unor noi rute de transport care facilitează schimburile de mărfuri şi prin reducerea costurilor de transport) are o influenţă actva asupra dezvoltării scimburilor internaţionale de mărfuri.

Avantajele transportului maritim de marfuri

Este modul de transport cel mai economic, costul fiind calculat global sau la tonă de marfă transportată, la t/Mm, avantajul fiind mai evident pe distanţe mari;

Dispune de o gamă variată de nave clasice şi specializate, cu capaciati de transport tot mai mari, ceea ce permite ca la o singură călătorie să fie transportate cantităţi foarte mari de mărfuri pe distanţe de mii de mile marine, fără opriri între portul de încărcare şi cel de descărcare, cu viteze satisfăcătoare(12…..30 Nd);

Permite concentrarea în marile porturi maritime a uriaşe cantitatide mărfuri aduse cu mijloace de transport terestru,în vederea transportării lornpe cele mai variate rute maritime,sau invers,primirea mărfurilor sosite pe rutele maritime în vederea distribuţiei lor la destinatari;

Calea de transport este naturală şi oferă posibiliatea de comunicare cu toate continentele.

Exigenţele transportului maritim de marfuri

Siguranţa transportului - Transportul maritim de marfuri trebuie să se efetueze în deplină siguranţă pentru om, nava şi marfa aflată la bord.

Stivuirea mărfurilor la bord - Stivuirea reprezintă modul de amplasare a marfurlor la bordul navei,aşa încât expediţia maritimă să se desfăşoare în deplină siguranţă,marfă să nu se deplaseze şi să nu pericliteze stabilirea navei, în orice fel de condiţii hidrometeorologice. Stivuirea trebuie făcută astfel încât la destinaţie marfa să poată fi predată în aceeaşi cantitate şi cu aceleaşi calităţi ca şi la încărcare;

Animarea mărfurilor reprezintă legarea şi fixarea mărfurilor prin stivuire - Este necesară pentru că în timpul transportului intervin mai mulţi factori ce tind să modifice atât stivuirea cât şi starea mărfurilor. Astfel, în timpul transportului,nava este supusă mişcărilor de ruliu(oscilaţii stânga dreaptă) şi tangaj( oscilaţii în sens longitudinal) care pot fi foarte violente. Dacă marfă nu este bine fixată, se poate desprinde şi rostogoli în interiorul navei avariindu-se , sau poate rămâne într -un bord, periclitând stabilitatea navei;

Ventilaţia mărfurilor - Pentru că nava traversează zone cu temperaturi diferite,marfă va fi supusă unor diferenţe mari de umiditate, ce o pot degrada. De aceea , se impune o grijă deosebită pentru ventilaţia mărfurilor în timpul voiajului.

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram