Informații despre partajul bunurilor soților la notar

15 septembrie 2019
Autor:
Digital Metrics

Dacă te-ai decis să apelezi la un cabinet notarial în București pentru a divorța, ai luat categoric o bună decizie.

În urma divorțului există în inclusiv consecințe materiale, printre acestea se numără împărțirea bunurilor mobile și imobile care aparțin în comun soților.

Deși în teorie lucrurile par simple, practica arată adesea că nu este foarte facil de urmat o anumită procedură de partajare a bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

Convențiile matrimoniale, influențează modul de partajare al bunurilor soților

Ca prim pas, trebuie să știți implicațiile pe care regimul matrimonial ales înainte de nuntă îl are.

Noul Cod civil stabileşte în art.329 că alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale.

Când sunteți căsătorit/ă și vreți ca să divorțați, dacă există un astfel de contract atunci lucrurile se complică și aveți nevoie de ajutor de specialitate. Și cine să vi-l ofere mai bine decît un notar public?

Articolul 313 din Codul civil actual stabileşte că viitorii soţi își pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională. Este bine că se oferă acestora, subiecţi calificaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de a alege prin voință proprie, neconstrânsă, una dintre modalităţile de împărţire a bunurilor începând cu momentul intrării în vigoare a Noului Cod civil.

Publicitatea convenţiei matrimoniale se face prin menţiune pe actul de căsătorie despre existenţa acesteia iar în unele sisteme de drept, prin înscrierea în registre speciale

Ce nu poate forma obiectul regimului convenţional?

Bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri şi bunurile de uz personal nu pot fi incluse într-o astfel de înțelegere matrimonială a părților.

Partajul bunurilor la notar când nu există convenții matrimoniale

Dacă nu există astfel de convenții matrimoniale, se face pe calea obișnuită, iar la notar întotdeauna pe cale amiabilă, odată cu desfacerea căsătoriei sau oricând după aceea.

Dacă bunurile dobândite în timpul căsătoriei se împart în mod voluntar atunci este mult mai avantajos, deoarece nu este nevoie de expertize costisitoare, cum se întâmplă în instanță.

Ce bunuri nu se pot împărți la divorț, conform Codului Civil actual?

- bunurile dobândite de oricare dintre soți prin moştenire legală, legat sau donaţie (cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune ambilor parteneri);

- bunurile proprii și fructele acestora ale oricăruia dintre soți;

- bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;

- bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;

- bunurile de uz personal (piese de îmbrăcăminte, încălțăminte etc.);

- drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor ale oricăruia dintre soți şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;

- bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri;

- indemnizaţia de asigurare ori despăgubirile pentru orice prejudiciu material și/sau moral adus unuia dintre soți.

Vrei să cunoști în detaliu ce presupune un partaj voluntar la notar al bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei?

O bună idee este să te adresezi la:

Biroul individual notarial "LOREDANA BÎRZU”

Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr.48, parter, sectorul 1

Tel. 031-4053980

Email notar: [email protected]

Aici vei afla tot ce te interesează în cazul tău particular!

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram