Inchiderea exercitiului financiar 2014

Actele normative principale din domeniul contabilitatii: Legea 82/1991, OMFP 3055/2009, OMFP 2861/2009, OMFP 3512/2008.
Documentatie pusa la dispozitie de Expert Contabil Mirela Radulescu
Printre aspectele ce trebuie avute in vedere la inchiderea exercitiului financiar mentionam cateva dintre cele mai des intalnite:
– Verificarea aplicarii politicilor contabile prevazute in manual;
– Efectuarea inventarierii anuale;
– Verificarea rezervei legale – in functie de caz, constituirea sau completarea acesteia;
– Reevaluarea contului 167 – exemplu- leasing financiar in valuta sau a carui decontare se face in functie de cursul unei valute;
– La imobilizari – verificarea si punerea de acord cu rezultatele inventarierii si cu situatia analitica
– scoaterea din evidenta a cheltuielior de constituire amortizate integral;
– atentie la data efectuarii ultimei reevaluari la cladiri;
– La stocuri – verificarea si punerea de acord cu rezultatele inventarierii si cu situatia analitica;
– Intocmirea si trimiterea extraselor de cont partenerilor pentru confirmarea soldurilor existente;
– Reevaluarea creantelor si datoriilor in valuta sau a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. Atentie la cursul utilizat pentru reevaluare – cursul afisat de BNR in ultima zi bancara a lunii;
– Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor;
– Inregistrarea in contul 408 a valorii bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, pentru care nu s-au primit facturi;
– Inregistrarea in contul 418 a valorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate catre clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi;
– Verificarea corectitudinii componentei soldurilor conturilor 471 si 472;
– Clarificarea sumelor existente in contul 473 si trecerea in conturile corespunzatoare;
– Evidentierea, dupa caz, a avansurilor de trezorerie nedecontate pana la data bilantului, in contul 4282 sau 461;
– Verificarea soldurilor disponibilitatilor/depozitelor bancare in lei si valuta cu extrasele de cont eliberate de banca;
– Reevaluarea disponibilitatilor/depozitelor bancare in valuta. Atentie la cursul utilizat pentru reevaluare – cursul afisat de BNR in ultima zi bancara a lunii;
– Daca este cazul, inregistrarea de provizioane pentru litigii, garantii acordate clientilor, restructurare, pensii, dezafectarea imobilizarilor corporale, etc.