fbpx

ÎNCEPÂND CU DATA DE 5 AUGUST 2017 RAPORTAREA OBLIGATORIE A EVENIMENTELOR DE AVIAȚIE CIVILĂ CĂTRE CIAS SE REALIZEAZĂ DOAR ÎN FORMAT

Raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă doar în sistem electronic, începând cu data de 5 august 2017, este o cerință legală, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, precum și prevederilor Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR-REAC din 20 iulie 2016.

Pe website-ul CIAS, în secțiunea “Notificări – Raportare obligatorie”, a fost implementată o aplicație informatică dedicată raportărilor obligatorii privind evenimentele de aviație civilă, prin intermediul unui formular de raportare online.

Raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă se efectuează de către persoanele fizice și organizațiile enunțate la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

Înainte de efectuarea unei raportări obligatorii în sistem online, raportorului i se va solicita un număr de telefon mobil valabil, pe care va primi (în interval de cel mult 60 de secunde), prin SMS, o parolă unică ce îi va oferi acces la formularul de raportare. După completarea informațiilor minime obligatorii cu privire la evenimentul de aviație civilă raportat, aplicația va transmite o notificare prin e-mail, atât către CIAS, cât și către raportor (pe adresa de e-mail furnizată la completarea formularului de raportare), notificare ce va cuprinde informațiile raportate. Astfel, pentru completarea formularului de raportare, este necesar ca raportorul să aibă acces la un telefon mobil și conexiune Internet.

Pentru organizațiile care utilizează în sistemul intern de raportare aplicația ECCAIRS, transmiterea raportărilor obligatorii privind evenimentele de aviație civilă se poate realiza, ca și până în prezent, în format ECCAIRS compatibil cu versiunea utilizată în sistemul național de raportare, pe adresa de e-mail [email protected], sau prin completarea formularului de raportare online de pe website-ul CIAS.

“Potrivit prevederilor legale în vigoare, raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă se realizează de către raportor, prin sistemul de raportare instituit la nivel intern de organizația din care acesta face parte, în conformitate cu procedurile interne de raportare, către funcția sau structura internă responsabilă cu gestionarea raportărilor interne. Însă, în cazul în care raportarea nu se realizează prin sistemul intern, raportorii își pot îndeplini obligația de raportare utilizând aplicația online pusă la dispoziție de CIAS, în termen de maximum 72 de ore de la momentul în care au luat cunoștință de producerea evenimentului. De asemenea, trebuie menționat faptul că, în vederea evitării dublei raportări, atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, este important ca acesta să nu mai efectueze încă o notificare și către CIAS, întrucât respectivul eveniment de aviație civilă va fi raportat mai departe de organizația respectivă către CIAS, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 376/2014”, a precizat Nicolae STOICA, Director General al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS).