EU ACTIV program de învatare activa a studenților în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene

În data de 21 mai 2014, în Amfiteatrul Nicolae Iorga, din sediul Universității București, Facultatea de Istorie, a avut loc conferința organizată de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA Bucureşti în vederea lansării proiectului “EU-ACTIV! program de învatare activă a studenților în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene”.
Proiectul “EU-ACTIV! program de învatare activă a studenților în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat în perioada 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015, realizat în parteneriat cu Universitatea București și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.
În cadrul conferinței s-a prezentat importanța colaborării dintre Universitate și organizaţiile publice şi private active în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene, prin prisma oportunitățiilor oferite studenților de a cunoaște desfășurarea proiectelor cu finanțare europeană; s-au detaliat datele tehnice legate de organizarea sesiunilor de practică și necesitatea unui proces de pregătire profesională care să corespundă cerințelor potențialilor angajatori. De asemenea, s-a evidențiat rolul proiectului în pregatirea studenților pentru piața muncii, în contextul oportunităților oferite de integrarea europeană și de dezvoltarea de proiecte europene în următoarea perioadă de programare financiară, respectiv 2014 – 2020.
Principalul rezultat scontat în urma implementării proiectului este un număr de 375 de studenți/masteranzi care vor beneficia de servicii de orientare, îndrumare și consiliere în carieră. Dintre aceștia, se estimează că 23 își vor găsi un loc de muncă în urma serviciilor oferite în cadrul proiectului. De altfel, în urma derulării proiectului, se preconizează semnarea a 30 de parteneriate cu organizații din domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene pentru dezvoltarea de practici în tranziția de la școală la viața activă. În scopul facilitării ulterioare a traziției la viața activă, se va realiza și un manual de practică aplicată pentru studenți/masteranzi din domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene.
În cadrul proiectului sunt prevăzute 375 de subvenții acordate studenților pentru finalizarea practicii (o subvenție va fi de 200 RON / student / stagiu de practică) și 56 de premii acordate studenților pentru rezultate deosebite (în valoare de 500 RON / student / stagiu de practică).

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:
Telefon: 021 240 14 10
Fax: 031 438 10 06
E-mail: office@catalactica.org.ro