Dafir CadConsult calitate si precizie

12 martie 2013
Autor:
dowmedia08

Firma Dafir CadConsult din Timisoara activeaza pe piata inca din anul 2007 punandu-va la dispozitie o serie de servicii precum: intabularea terenului si a constructiei, scoaterea din circuitul agricol, unificari-alipiri de terenuri, intocmire plan urbanistic etc. Compania utilizeaza echipamente topografice de ultima generatie, ceea ce asigura garantia unor lucrari de cea mai buna calitate.

Ce este intabularea si ce acte presupune?

Intabularea reprezinta actiunea de inscriere sau inregistrare a unei proprietati imobiliare sau a unui act in cartea funciara. Actele necesare intabularii sunt:

 • Titlu de proprietate in copii legalizate si original;
 • Certificat fiscal care se obtine de la Administratia Fianciara a localitatii imobilului respectiv;
 • Original si copii xerox buletin al proprietarului/proprietarilor;
 • Plan parcelar semnat si stampilat de Primarie;
 • Alte acte ce pot demonstra calitatea de proprietar/imputernicit (contract vanzare- cumparare certificat de mostenitor, diverse procuri, imputerniciri etc.).

Ce presupune scoaterea unui teren din circuitul agricol si ce acte sunt necesare?

Pentru a putea scaote un teren din circuitul agricol este necesara schimbarea categoriei de folosinta, din “agricol’’ in “curti” sau “constructii”. Pentru acest lucru sunt necesare urmatoarele acte:

 • Extras carte funciara;
 • Copie certificat de urbanism;
 • Copie act de identitate;
 • Actele de proprietate ale terenului ( act de vazare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila);
 • Documentatai cadastrala a terenului;
 • Cerere receptie;
 • Copie plan urbanism general.

Unificari-dezlipiri de terenuri

Dezlipirea presupune impartirea unei suprafete de teren ce este inscrisa in cartea funciara in mai multe suprafete-parti egale sau nu. Actele necesare unificari/dealipiri de terenuri/suprafete sunt :

 • Extras carte funciara in original;
 • Certificat de urbanism, doar in cazul alipirilor de terenuri/suprafete;
 • Actele de proprietate ale terenurilor/suprafetelor;
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor;
 • Documentatia cadastrala existenta, pentru fiecare tewre/ suprafata in parte ce urmeaza a fi dezilip sau alipit;
 • Copie xerox incheiere de intabulare.

Pentru a se realiza alipirea sau comasarea unor terenuri/suprafete este necesar si obtinerea unui numar nou cadastral si postal de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru terenul nou obtinut. Pentru obtinerea autorizatiei de constructie este necesar ca terenul/suprafata sa aiba deschidere la drum si sa beneficieze de un drum de acces.

Ce este si ce presupune planul urbanistic zonal (P.U.Z)?

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) se presupune a fi un proiect cu caracter de reglementare a dezvoltarii urbanistice a unei zone. Planul urbanistic zonal nu este decat o etapa premergatoare in realizarea unei investitii in functie de fondurile banesti disponibile. Problemele abordate in cadrul planului de urbanism general sunt urmatoarele:

 • Organizare urbanistic-arhitecturala;
 • Organizarea retelei de strazi;
 • Masuri de protectie a mediului;
 • Indici urbanistici;
 • Dezvoltarea infrastructurii utilitare;
 • Statutul juridic al terenurilor;
 • Zonificarea functionala a terenurilor.

Apartamentare

Apartamentarea este un serviciu necesar in cazul constructiilor condominiu si a constructilor noi de locuinte de tip bloc, care sunt deja inscrise in cartea funciara. Acest proces presupune executarea unor lucrari de specialitate prin care se evidentiza modul in care a fost impartit imobilul in apartamente, in spatii comune, boxe, precum cotele indivize ale terenului. Fiecarei unitati care apartine documentatiti tehnice i se va atribuí un numar nou de cadastru. In cazul constructiilor condominiu este necesar procesul de apartamentare, deoarece exista o carte funciara pentru partile comune si una individuala pentru apartament.

SC DAFIR CADCONSULT SRL

Timisoara

Str. C-tin cel Mare Nr. 6

Tel./Fax: 0256 493 463

Mobil: 0723 169 775

Email: [email protected]

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram