fbpx

Cum se poate controla modul de implementare al obiectivelor generale?

Managementul institutional reprezinta o prioritate majora in contextul unei societati aflate in plina criza economica. Notiunea generica de management institutional, ascunde in spatele ei un intreg mecanism de control, eficientizare si fluidizare a activitatii unei entitati publice. Pentru realizarea acestui deziderat, este absolut necesara existent documentelor statutare si administrative, elaborarea de proceduri operationale si specifice, revizia periodica a acestor proceduri, elaborarea de obiective specifice si generale, instituirea unui plan administrativ bazat pe managementul integrat al riscurilor.

In vederea reglemenatarii dezvoltarii si implementarii unui sistem de control intern in entitatile pubice, a fost emis Ordinul Ministerului Finanantelor Publice (OMFP) nr. 946/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Entitatile publice, sunt obligate sa elaboreze intreaga documentatie a sistemului de control intern, prin respectarea prevederilor OMFP 946/2005, pe fondul unui numar de angajati redus si cu o slaba pregatire in acest domeniu. Urmatorul pas dupa dezvoltarea, elaborarea si implementarea documentatiei de sistem, consta in aplicarea, imbunatatirea si nu in ultimul rand actualizarea documentatiei, in functie de necesitatile entitatii, personalul angajat si fluxul activitatilor din interiorul acesteia.

Pentru punerea in practica in mod corect a notiunilor anterior mentionate, entitatile publice au optiunea integrarii unui sistem informatic ce facilitează dezvoltarea, implementarea, monitorizarea, imbunatatirea si raportarea S.C.I./M., prin parcurgerea tuturor etapelor integrante ale sistemului.

Integrarea unui sistem informatic asigura o actualizare in timp real a documentatiei sistemului de control intern, prin facilitarea integrarii imediate a eventualelor modificari aparute in legislatia aplicabila sistemului de control intern. Implementarea sistemului de control cu ajutorul unei platforme informatice consta in usurinta gestionarii documentatiei, repartizarea acesteia pe domenii de activitate, generarea automata a rapoartelor si anexelor de sistem, urmarirea indicatorilor specifici, urmarirea riscurilor si a masurilor dispuse pentru diminuarea acestora, evaluarea si constientizarea indicatorilor de performanta pentru angajatii entitatii.

Elaborarea obiectivelor specifice si generale a entitatilor publice precum si urmarirea respectiv revizia acestora, reprezinta premisa unui management bazat pe indicatori de performanta care asigura o dezvoltare continua si de lunga durata a activitatii entitatii publice.

Prin implementarea sistemului de control intern cu ajutorul unei platforme imformatice se asigura atat respectarea intocmai a prevederilor legale cat si controlul modului de aplicare a standardelor integrate ale acestuia. Entitatile publice care gestioneaza sistemul de control intern cu ajutorul unei platforme informatice, au un procent de eficientizare a activitatii cu 75% mai mare decat in cazurile implementarii clasice a sistemului, adica prin gestionarea documentatiei in format de hartie.