fbpx

Comunicat incheiere proiect EIFFEL PRAXIS SRL

Comunicat incheiere proiect EIFFEL PRAXIS SRL

        SC EIFFEL PRAXIS SRL, cu sediul in judet Timiș, loc. Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.7, boxa 1,  anunță incheierea proiectului cu titlul ” Imbunatatire competitivitatii EIFFEL PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru laborator de tehnica dentara”, COD SMIS 131536, în cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 263.964,08 lei, din care  211.171,26 lei finanțare nerambursabilă, respectiv 179.495,58 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR.

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general a fost dezvoltarea si modernizarea EIFFEL-PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente specifice activitatii aferente codului CAEN 3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • Cresterea numarului de salariati cu 3 persoane pana la finalul perioadei de implementare;

 

  • Achizitia a 13 echipamente (dotari/active corporale), si 1 soft (dotari/active necorporale), specifice activitatii desfasurate (laborator tenhica dentara);

Rezultatul proiectului: crearea a 3 noi locuri de munca si achizitia a 13 echipamente si un software, 

conform obiectivelor de mai sus.

Impactul proiectului la nivelul regiunii: cresterea competitivitatii in Regiunea Vest

Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2019-31.12.2020.

Data semnarii contractului de finantare: 18.02.2020.

Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

 

Date contact:

 

Popescu  Cosmin George

Administrator SC EIFFEL PRAXIS SRL                 EIFFEL PRAXIS SRL

Tel 0722466737