fbpx

Comunicat de presa post eveniment

Universitatea Româno – Americană a organizat în data de 29.10.2015, începând cu ora 10.00, în Sala Senatului, conferința de încheiere a proiectului „Practică competitivă pentru viitor în domeniul Științelor Juridice” ID 139724, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!
Evenimentul a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, activitățile implementate, bunele practici din cadrul proiectului, fiind totodată și o dezbatere cu tema «Competențe practice vs abilități în pregătirea viitorilor absolvenți de studii juridice în tranziția de la școală la viața activă ››.
La eveniment au fost invitate persoane din rândul reprezentanţilor organizaţiilor partenere de practică – procurori, judecători,avocați, notari – ; studenții la drept de la programele de studii de licenţă şi masterat – selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului; coordonatori de practică; echipa managerială a proiectului, oficialităţi locale, mass-media etc, reprezentanţi ai instituțiilor în cadrul cărora a fost realizată practica, consilieri de orientare și carieră.
În cuvântul de deschidere, domnul prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, Rector al Universității Româno – Americane și-a exprimat mulțumirea față de colegii parteneri de proiect, Universitatea Titu Maiorescu din București, și față de experții care au lucrat în acest proiect, adresându-le studenților întrebări referitoare la această experiență. De asemenea, a menționat faptul că obligația Universități Româno-Americane ca instituție va rămâne aceea de a oferi șanse de angajare tuturor absolvenților prin practică relevantă , în vederea găsirii unui echilibru între școală și viitoarea carieră.
La final a transmis felicitări tuturor celor care au primit premii și care au participat la acest proiect.
Doamna conf. univ, dr. Mihaela Prună, managerul proiectului, a prezentat rezultatele obținute în cadrul proiectului pe perioada de implementare de 18 luni și a mulțumit tuturor persoanelor implicate în acest proiect, care au contribuit alături de echipa proiectului la îndeplinirea obiectivului general al proiectului – „Sprijinirea tranziției de la școală la viață activă pentru un număr de 355 studenți prin desfășurarea de activități de consiliere și orientare profesională, și prin optimizarea stagiilor de pregătire practică din domeniul științelor juridice, în scopul unei mai bune insertii pe piata muncii.”
Din partea reprezentanților Universității Titu Mairoescu din București a existat de asemenea un feedback pozitiv în ceea ce privește colaborarea eficientă și fructuoasă cu Universitatea Romano-Americană și a fost pus accentul pe componenta care a adus plusvaloare proiectului, aceea de orientare și consiliere profesională.

Studenții aparținând grupului-țintă al proiectului au declarat că au fost încântați să participe în cadrul proiectului la activitățile de orientare și consiliere profesională și la cele de stagii de practică. Sprijinul acordat de către echipa de consilieri profesionali le-a fost foarte util, iar instituțiile în care și-au desfășurat stagiile de practică (Agenția Națională Antidrog, cabinete de avocatură,Institutul de Medicină Legală Mina Minovoci, etc ) le-au oferit șanse sporite de integrare pe piața muncii.

Proiectul „Practică competitivă pentru viitor în domeniul Științelor Juridice”, a fost derulat de către Universitatea Româno – Americană, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu din București si este proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la o viaţa activă” Contract POSDRU/161/2.1/G/ 139724, perioada de implementare mai 2014 – octombrie 2015.

Prin intermediul acestui proiect un număr de 355 studenți au beneficiat de asistență de specialitate în vederea dobândirii și menținerii aptitudinilor și competențelor profesionale necesare accesului pe piața muncii în cadrul unor profesii din domeniul juridic.

Pentru a fi la curent cu evenimentele care s-au derulat, vă adresam invitaţia de a accesa portalul web al proiectului.