fbpx

Comunicat de presa Instrumente integrate pentru combaterea practicilor discriminatorii şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile

În cadrul conferinței s-a prezentat importanța colaborării dintre organizaţiile publice şi private care îşi desfăşoară activitatea în domeniul incluziunii sociale. Au fost detaliate efectele generate de către proiect care vizează, transferul de bune practici antidiscriminatorii şi schimbul de experienţă între diferiţi actori instituţionali, prin intermediul unei reţele multiregionale.

Beneficiarii proiectului vor fi atât persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, cât şi persoane din rândul factorilor de decizie şi specialiştilor din rândul organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul incluziunii sociale şi combaterii discriminării, şi reprezentanți ai mediului economic din regiunile vizate. Activitățile proiectului se desfășoară în următoarele regiuni, județe și localități și vizează beneficiari din:
• Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia: județul Teleorman (Crângu, Gălăteni, Smârdioasa, Vitănești, Zimnicea, Poroschia), județul Călărași (Oltenița, Mănăstirea, Chirnogi) și județul Ialomița (Fetești, Andrășești, Alexeni);
• Regiunea Sud-Vest Oltenia: județul Mehedinți (Șimian, Strehaia, Jiana, Tamna, Bălăcița, Eselnița), județul Dolj (Segarcea, Coșoveni, Malu Mare) și județul Olt (Drăgănești-Olt, Brebeni, Stoenești).

Proiectul își propune promovarea unei culturi antidiscriminare în rândul comunităţilor vizate, printr-o campanie de informare-conştientizare privind problematica şi efectele discriminării şi prin proiectarea, testarea şi implementarea de instrumente de planificare strategică şi operaţională (strategii regionale, planuri de acţiune locală, metodologie de implementare a planurilor de acţiune şi ghiduri antidiscriminare).

Proiectul este finanțat cu sprijinul financial/r al Programului RO10 – CORAI, program finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 și administrat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială.