Certificate cu capital protejat – un nou mod de a investi

Începând cu 1 septembrie 2014, investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti vor avea nu numai oportunitatea de a câştiga de pe urma creşterii unui activ suport, dar îşi vor putea în acelaşi timp, şi proteja capitalul împotriva eventualelor deprecieri, prin intermediul certificatelor cu capital protejat emise de SSIF BROKER.
Acestea se adresează în special investitorilor care au toleranţă scăzută faţă de risc, prin componenta de protecţie a capitalului la maturitate, dar care îşi doresc să beneficieze de creşterile de preţ ale unui activ suport.
Certificatele pot avea o gamă largă de active suport, de la acţiuni şi mărfuri, până la indici şi coşuri de instrumente financiare. SSIF BROKER, în calitate de furnizor de lichiditate, asigură cotaţiile de cumpărare şi vânzare pe piaţă.
Primul certificat cu capital protejat emis de către SSIF BROKER are ca activ suport acţiunea Adidas AG şi oferă un nivel de protecţie de 96% din valoarea nominală. Astfel, riscul este diminuat până la 4% din investiţie. În condiţiile unui scenariu favorabil, investitorul va beneficia de 50% din creşterea acţiunilor Adidas AG.
Certificatele sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti având simbolul BKADSCPL1 şi au o maturitate de 2 ani (iunie 2016). Valoarea nominală a unui certificat este de 100 RON.
“Compania noastră se adresează prin intermediul acestor certificate investitorilor cu reticenţă la risc, oferind către publicul larg, în premieră la Bursa de Valori Bucureşti, o modalitate de a investi în instrumente financiare care protejează capitalul, dar dau şi posibilitatea de a câştiga de pe urma creşterilor de preţ ale activului suport. Încercăm să acoperim, în acest fel, o arie slab reprezentată pe piaţa de capital românească, aceea a instrumentelor financiare cu risc scăzut, care să se constituie în alternative la clasicele depozite bancare ” declară Grigore Chiş – Director General SSIF Broker.