Calificare profesionala gratuita pentru “Acces la munca”

Proiectul “Măsuri active de acces pe piața muncii a femeilor și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice locale și organizațiilor societății civile” – ID 134316 – a fost lansat oficial printr-o conferință de presă organizată luni, 28 iulie, în Baia Mare.

Participanții la eveniment au aflat de la reprezentanții companiilor implicate în implementarea proiectului – Nord Quality Consulting (beneficiar), Siveco Romania (partener), Refresh Media Transilvania (partener) – despre obiectivele, scopul și
rezultatele prevăzute până în mai 2015.

“Organizăm cursuri gratuite de calificare în meserii care au căutare pe piața muncii
din Regiunea Nord-Vest. În următoarele zile vom începe cursul de operator introducere, validare și prelucrare date. Cât de curând, vom demara și cursurile de lucrător în tricotaje-confecții, respectiv lucrător în confecții piele și înlocuitori. De asemenea, mai avem prevăzut un curs de inițiere în competențe informatice”, a declarat Simona Petrar, managerul proiectului.

Obiectivul general al proiectului este acela de a conștientiza un număr de 308 participanti asupra principiilor egalității în drepturi și nediscriminării bazate pe gen printr-o intervenție în domeniul educației și facilitarea accesului la piața muncii pentru 224 de femei.

Conferința de presă a fost susținută de Simona Petrar, Alexandru Șereghi – reprezentanți Nord Quality Consulting, Viorel Mateescu – Siveco Romania și Loredana Marincaș – Refresh Media Transilvania.

Importanța proiectului pentru Regiunea Nord-Vest, a programului POSDRU 2007 – 2013, dar și nevoia de calificare profesională pentru acces neîngrădit la piața muncii le-au fost prezentate invitaților la eveniment.

Proiectul are durata de implementare de 12 luni (mai 2014 – mai 2015) și o valoare totală eligibilă de 2.140.561,26 lei. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul major de intervenție 6.3, are caracter regional, localizat în Regiunea Nord-Vest, și este destinat beneficiarilor selectați din
mediul rural și urban.

Detalii legate de proiect găsiți la pe facebook – acceslamunca, iar informații
despre proiectele cofinanțate din POSDRU pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:
Liana Krajnik, responsabil proiect, Refresh Media Transilvania SRL
email: liana.krajnik@refreshmedia.ro, tel. 0362.415.616
Alexandru Șereghi, responsabil grup țintă și FPC, Nord Quality