Bucharest Start-up City – fonduri nerabursabile pentru afaceri profitabile

            Bucharest Start-Up City este un program de finantare dedicat start-up-urilor din Municipiul Bucuresti, initiat de Primaria Capitalei, in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania si vizeaza sustinerea a minimum 200 de beneficiari, cu o suma maxima de 50.000 euro/ beneficiar.

Alaturi de microintreprinderi, antreprenorii organizati ca PFA pot solicita, la rândul lor, diverse finantari nerambursabile in 2019. Totusi, pentru a indeplini conditiile de eligibilitate solicitate prin intermediul ghidurilor solicitantului, este recomandat sa se parcurga o serie de pasi.

Cheltuielile eligibile in cadrul programului includ: cheltuielile salariale, cheltuieli asociate cu investitia in echipamente, cu achizitia de autovehicule / autoutilitare, cheltuieli necesare pentru promovarea afacerii in mediul online, cheltuieli necesare pentru achizitia de software.

Conditiile de eligibilitate specifice programului vizeaza infiintarea intreprinderii pentru care este solicitata asistenta financiara in Bucuresti, dupa data de 1 ianuarie 2019 – sediul social – si punctul de lucru trebuie sa fie in Bucuresti). Pentru a primi finantare nerambursabila, firmele inscrise in program trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de selectie, obtinerea unui punctaj cât mai mare fiind o conditie necesara.

In cazul in care se va pastra egalitatea de punctaj dupa aplicarea criteriilor de mai sus, firmele vor fi departajate dupa urmatoarele criterii:

  • nivelul contributiei financiare proprii;
  • ponderea investitiei in echipamente;
  • calitatea planului de afaceri;
  • punctajul obtinut la evaluarea impactului asupra comunitatii;
  • ordinea inscrierii in program.

Ulterior acestei etape, primele 250 de societati in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute vor fi selectate pentru sustinerea unui interviu, accesul consultantului care a redactat planul de afaceri profitabile fiind ingradit in cadrul acestui proces.

Interviul va fi punctat cu cel mult 30 de puncte, conform anumitor criterii. In cazul in care vor fi mai multe firme la egalitate de punctaj, va conta numarul punctelor obtinute in faza interviului. Daca departajarea nu este posibila, se vor aplica criteriile suplimentare din in faza B de evaluare a proiectelor depuse.

Intocmirea proiectului este un efort comun in care vor fi implicate atât firma de consultanta, cât si solicitantul de finantari nerambursabile.
Mai mult, in multe situatii, realizarea unui proiect necesita obtinerea unor informatii sau documente din exterior, astfel ca si alte persoane, firme sau institutii vor fi implicate in mod direct sau indirect:

  • comerciantii de bunuri si servicii vor inainta oferte financiare si tehnice;
  • inginerii vor realiza fluxuri tehnologice necesare in planul de afaceri;
  • firmele de proiectare vor realiza studii de fezabilitate;
  • firmele de contabilitate vor intocmi si vor pune la dispozitia proiectului situatiile financiare;
  • Institutii ale statului vor emite diverse documente justificative (certificate fiscale, etc).

 

Astfel, obtinerea unei finantari nerambursabile trebuie sa inceapa cu alocarea sarcinilor in cadrul colectivului de elaborare a proiectului si urmarirea lor pe intreaga durata de pregatire a documentatiei.

Depunerea proiectelor se poate realiza doar in perioada in cadre sesiunea este activa, astfel ca antreprenorii trebuie sa isi aloca suficient timp pentru parcurgerea etapelor.

Documentatia se va depune in format electronic, prin intermediul aplicatiilor disponibile pe site-ul finantatorilor. Având in vedere faptul ca firmele de consultanta au experienta in relatia cu procedurile de lucru ale finantatorilor, este recomandat ca aceasta activitate sa fie asumata de acestea prin contractul de consultanta.

Detaii: https://www.waterboyz.ro/