fbpx

Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor anunță lansarea proiectului cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori Durata de implementare: 28 de luni (01 iulie2021 – 01 noiembrie 2023). Titlul proiectului: Măsuri Integrate pe teritoriul GAL Tara Gugulanilor Cod proiect: 139388 Cod apel: POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală si orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC Localizare proiect: arealul Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Acțiune Locala Țara Gugulanilor (cu excepția comunei Teregova)