Apel de Selectie Nr.1/2018 M2.2-2B Ferme mici si mijlocii

Asociația Grupul de Acțiune Locala Țara Gugulanilor anunta lansarea, in data de 06.08.2018, Apelului de Selecție Nr.1/2018 pentru Măsura 2.2/2B – „Ferme mici si mijlocii”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, Axa Leader, Măsura 19.2.

Data limită de primire a proiectelor este: 02.09.2018, ora 17:00, sau pana la depunerea proiectelor in valoare de 110% din suma alocata, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Contribuția publică totala este: 75.000 Euro

Beneficiarii eligibili pentru M2.2/2B sunt:

  • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • ca persoană fizică autorizată;
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
  • ca întreprindere familială;
  • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
  • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
  • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are si calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanţare.

 

Dosarul Cererii de finanțare (însoțit de anexele tehnice și administrative) se depun la sediul GAL Tara Gugulanilor din comuna Glimboca, numărul 405, județul Caras-Severin, in zilele lucrătoare ale săptămânii (interval orar 9:00-17:00).

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Asociatiei GAL Trara Gugulanilor situat in comuna Glimboca, numărul 405, județul Caras-Severin, sau pe pagina www.galtaragugulanilor.ro sau la numărul de telefon 0374992733.