ANUNT LANSARE APEL DE SELECTIE NR 2/2019 MASURA 6.3/6B GAL TARA GUGULANILOR

Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor

anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente

Măsurii 6.3 /6B – ”Dezvoltarea satelor”

 

Data lansării apelului de selecție: 01.07.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.3 /6B – ”Dezvoltarea satelor”

Beneficiari eligibili:

  • Unitati administrativ teritoriale;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane fizice/ persoane juridice care dețin în administrare/ proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios, natural de interes local;

Fondul disponibil pentru măsură: 1.556.751,00 Euro

Fondul disponibil pentru Apel: 221.433,96 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 86.486,16 euro/proiect.

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

 

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:

Data limită de primire a proiectelor este: 30.07.2019, ora 17:00.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Sacu, nr. 47. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura ”Dezvoltarea satelor”– M6.3 /6B și în Apelul de selecție M6.3 /6B- varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Țara Gugulanilor, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Sacu, nr.47, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa galtaragugulanilor@yahoo.com, sau prin telefon: 0374 992 733.