ANUNT LANSARE APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018 M6.1/6A si M6.2/6A GAL Tara Gugulanilor

Asociația Grupul de Acțiune Locala Țara Gugulanilor anunta lansarea, in data de 18.06.2018, Apelului de Selecție Nr.1/2018 pentru Măsura 6.1/6A – „Infiintarea de activitati neagricole”, si Măsura 6.2/6A – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, Axa Leader, Măsura 19.2.

Data limită de primire a proiectelor este: 18.07.2018, ora 17:00, sau pana la depunerea proiectelor in valoare de 110% din suma alocata, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare

Contribuția publică totala este:

  • pentru M6.1/6A: 000 Euro, suma maxima nerambursabila fiind de 50.000 euro/proiect.
  • Pentru M6.2/6A: 000 Euro, suma maxima nerambursabila fiind de 100.000 euro/proiect

Beneficiarii eligibili pentru M6.1/6A sunt: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole, precum și microîntreprinderile, întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate din zone rurale (Start-up); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfințate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia.

Beneficiarii eligibili pentru M6.2/6A sunt: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia; Persoanele fizice autorizate – fermieri sau membri unei gospodarii agricole care isi propun activitati neagricole.

Dosarul Cererii de finanțare (însoțit de anexele tehnice și administrative) se depun la sediul GAL Tara Gugulanilor din comuna Glimboca, numărul 405, județul Caras-Severin, in zilele lucrătoare ale săptămânii (interval orar 9:00-17:00).

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Asociatiei GAL Trara Gugulanilor situat in comuna Glimboca, numărul 405, județul Caras-Severin, sau pe pagina www.galtaragugulanilor.ro sau la numărul de telefon 0374992733.