ANUNT LANSARE APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018 M2.3/2B GAL Tara Gugulanilor

12 iunie 2018
Autor:
Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Gugulanilor

APEL DE SELECȚIE NR. 1/2018

Grupul de Acțiune Locală Țara Gugulanilor anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferenteMăsurii 2.3/2B - ”Tineri fermieri”

Data lansării apelului de selecție: 06.07.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 2.3/2B - ”Tineri fermieri”

Beneficiari eligibili:

  • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Fondul disponibil pentru măsură: 440.000 Euro

Fondul disponibil pentru Apel: 440.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 40.000 euro/proiect.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Data limită de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:

Data limită de primire a proiectelor este: 05.08.2018, ora 17:00, sau pana la depunerea proiectelor in valoare de 120% din suma alocata, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanţare (Cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative) se va depune în 2 exemplare-format letric şi 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Ţara Gugulanilor, Loc. Glimboca, nr. 405. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09:00 – 17:00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprins în Ghidul solicitantului pentru măsura ”Tineri fermieri”– M2.3/2B elaborat de Asociația GAL Țara Gugulanilor, disponibil la sediul GAL în versiune pesuport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.galtaragugulanilor.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Țara Gugulanilor Comuna Glimboca, nr.405, județul Caraș- Severin, prin corespondență electronică la adresa [email protected], sau prin telefon: 0374 992 733.

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram