Anunt de presa Eiffel Praxis

 

                                                           Finalizare proiect EIFFEL PRAXIS SRL

           SC EIFFEL PRAXIS SRL, cu sediul in judet Timiș, loc. Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.7, boxa 1, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Cresterea competitivitatii EIFFEL PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente performante”, COD SMIS 108628, în cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 902.884,66 lei, din care 722.307,68,00 lei finanțare nerambursabilă, respectiv 613.961,53 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR.

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Obiectivele proiectului: Obiectivul general a fost dezvoltarea si modernizarea EIFFEL-PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente specifice unei activitati noi si anume cea aferenta codului Caen 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice. Obiectivele specifice ale proiectului:

  • cresterea numarului de salariati cu 3 persoane pana la finalul perioadei de implementare;
  • achizitia a 36 echipamente specifice activitatii ce va fi desfasurata (laborator dentar);
  • achizitia de mobilier in vederea asigurarii unui mediu de lucru favorabil dezvoltarii.

Rezultatele proiectului: toate rezultatele estimate au fost atinse respectiv, societatea a creat 3 locuri de munca achizitionat, a achizitionat un numar de 36 echipamente si un complex mobilier sala de lucru. Perioada de implementare a proiectului: 07.12.2017 – 30.12.2018.