Antreprenoriatul responsabil social – conferința regionala și ateliere de lucru

8 septembrie 2015

Prin intermediul acestei conferințe proiectul își propune să aducă la aceeași masă peste 100 de reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, persoane care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile (deopotrivă manageri și personal fără funcție de decizie), reprezentanți ai organizațiilor societății civile și experți în domeniu care pot furniza participanților informații de calitate.
Evenimentul include cinci ateliere de lucru pe următoarele teme: Necesitatea dezvoltării segmentului de antreprenoriat responsabil social, Economia socială: forme de organizare în cadrul economiei sociale, 2014-2020: Programele operaționale, granturi și subvenții în domeniul incluziunii grupurilor vulnerabile și economie socială, Colaborarea instituțiilor publice, a companiilor și a antreprenorilor în beneficiul proiectelor sociale, Rolul mass-media în problemele sociale și mediatizarea antreprenoriatului responsabil social și o conferință regională ce va aborda teme precum Antreprenoriatul responsabil social și investițiile cu impact social și Antreprenoriatul responsabil social – soluție reală pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor aparținând grupurilor defavorizate.

Proiectul are ca obiectiv general facilitarea integrării socio-profesionale a unui număr de 720 de persoane vulnerabile, obiectiv concretizat prin:
 dezvoltatea capacității de administrare a carierei profesionale, prin participarea grupului țintă la activități de orientare/consiliere,
 dobândirea unor competențe și calificări de nivel 1 și 2 relevante pentru piața muncii prin participarea grupului țintă la programe de formare profesională,
 manifestarea unui comportament activ de căutare a unui loc de muncă, prin participarea grupului țintă la activități de mediere a muncii,
 promovarea antreprenoriatului social ca fiind responsabil în integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii prin participarea la programe de formare, conferință și ateliere de lucru a unui număr de 180 de persoane – manageri, personal al autorităților publice locale, al organizațiilor societăților civile, al agențiilor publice/private și voluntari.

Proiectul ACCES – Asistență pentru Calificare, Competențe, Educație și Speranță pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile - POSDRU/165/6.2/S/139730, se înscrie pe Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.2 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și are valoarea totală de 10.429.100 lei dintre care 9.907.645 lei finanțare nerambursabilă.

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram