ACCES – Asistența pentru Calificare Competențe Educație și Speranța pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile

6 octombrie 2014

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ”Investește în oameni!”, este implementat de S.C. Technical Traning S.R.L. în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Techniki Ekpedeftiki S.A. din Grecia și se derulează în perioada 12 mai 2014 – 11 noiembrie 2015 în Regiunile Nord-Est și București - Ilfov.

Proiectul își propune facilitarea integrării socio-profesionale a unui număr de 720 de persoane vulnerabile prin:
 dezvoltatea capacității de administrare a carierei profesionale, prin participarea grupului țintă la activități de orientare/consiliere,
 dobândirea unor competențe și calificări de nivel 1 și 2 relevante pentru piața muncii prin participarea grupului țintă la programe de formare profesională,
 manifestarea unui comportament activ de căutare a unui loc de muncă, prin participarea grupului țintă la activități de mediere a muncii,
 promovarea antreprenoriatului social ca fiind responsabil în integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii prin participarea la programe de formare, conferință și ateliere de lucru a unui număr de 180 de persoane – manageri, personal al autorităților publice locale, al organizațiilor societăților civile, al agențiilor publice/private și voluntari.

Grupul țintă căruia i se adresează acest proiect este format din 900 de persoane, dintre care 720 sunt persoane vulnerabile (160 persoane alte grupuri vulnerabile, 140 persoane provenite din familii cu peste 2 copii, 20 persoane din familii monoparentale, 220 femei, 36 persoane cu dizabilități, 108 persoane de etnie romă, 36 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului) și 180 sunt persoane care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile (20 de manageri, 20 de persoane angajate a administrației publice locale, 20 de persoane angajate a Centrelor de Incluziune Socială, 10 persoane din cadrul organizațiilor societății civile, 10 voluntari și 100 de persoane angajate a agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare).

Proiectul ACCES – Asistență pentru Calificare, Competențe, Educație și Speranță pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile - POSDRU/165/6.2/S/139730, se înscrie pe Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.2 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și are valoarea totală de 10.429.100 lei dintre care 9.907.645 lei finanțare nerambursabilă.

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram