fbpx

WORKSHOP Pasiunile tale de azi pot deveni cariera ta de mâine

Universitatea Româno-Americană, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti în cadrul proiectului “Practica competitivă pentru viitor în domeniul științelor juridice”, proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”,Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la o viaţa activă” Contract POSDRU/161/2.1/G/ 139724, perioada de implementare mai 2014 – octombrie 2015 anunță în datele de 21 și 22 octombrie
organizarea workshop-urilor dedicate dezvoltării carierei și alegerii corecte a drumului profesional.

Workshop-urile se vor organiza, la sediul Universității Româno – Americane, Bd. Expoziției, Nr.1B, Facultatea de Drept, în zilele de 21 octombrie și 22 octombrie 2015, între orele 12 – 18.
Evenimentul propune o dezbatere ce are ca scop identificarea nevoilor de pregătire la stagile de practică ale studenţilor la drept pentru urmarea unei profesii în domeniul juridic, prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor partenere de practică – procurori, judecători,avocați, notari, etc

În cadrul workshop-ului vor avea loc dezbateri pe teme comune profesiilor juridice precum: Deontologie profesională în domeniul juridic; Malpraxis profesional atât cu privire la profesiile juridice, cât și la celelalte domenii (de exemplu sănătate); rolul și impactul profesiilor juridice în contextul societății actuale; Interpretarea legislativă, cunoașterea și aplicarea normei juridice pentru a se obține ceea ce se dorește în fapt și în drept; Viziunea asupra laturii obiective a infracțiunii, aspecte practice cu privire la anumite categorii de infracțiuni ; Oratorie, tehnici de comunicare și redactarea actelor de procedură ;Pregătirea pentru examenele de accedere în profesiile juridice ; Cum alegem profesiile juridice? Ce conduită trebuie urmată pentru a obține în fapt ceea ce ne dorim în cadrul profesiei? Care sunt cerințele de pe piata muncii cu privire la domeniul juridic? Este o alternativă a profesiilor juridice clasice, cea de profesor în cadrul facultăților de drept?

La eveniment vor participa: studenții la drept de la programele de studii de licenţă şi masterat – selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului; coordonatori de practică; echipa managerială a proiectului, oficialităţi locale, mass-media etc, reprezentanţi ai instituțiilor în cadrul cărora a fost realizată practica, consilieri de orientare și carieră.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați :
Responsabil tehnic proiect,
Lector univ. dr. Robert Mihai POPESCU
[email protected]
0722.571.199