Valorificarea patrimoniului cultural din Romania Moldova si Armenia

Seminarul are implicații deoarece printre teritoriile vizate de VIVA_EASTPART se numără și Valea Hârtibaciului din județul Sibiu, regiunea Tavush din Armenia și raionul Cahul din Republica Moldova fiecare dintre ele avand un patrimoniu tangibil de evidentiat. După realizarea unei analize comparative a sistemelor culturale, a instrumentelor, experiențelor și procedurilor folosite în Europa și adaptarea acestora la contextul specific al fiecărei regiuni, seminariile tematice au rolul de a contura principalele rezultatele ale proiectului.
Finalitatea acestor seminarii constă în cartarea potenţialului cultural şi turistic al zonelor şi în stabilirea unei metodologii de intervenţie în cadrul sistemelor culturale teritoriale. Metodologia va pune la dispoziţia factorilor de decizie direcţii pentru identificarea valorilor de patrimoniu cultural şi natural din teritoriu şi pentru definirea unor planuri de acţiune integrate pentru valorificarea acestora. Seminariile tematice sunt coordonate de DICAR (Departamentul de Arhitectură şi Urbanism al Politehnicii din Bari), în colaborare cu ATU (Asociaţia pentru Tranziţie Urbană). La fiecare seminar vor participa, alături de membrii de proiect şi stakeholderii locali, o serie de experţi internaţionali în domeniu.
Temele dezbătute în cadrul seminarului din Armenia sunt:
 Contextul și situația actuală a patrimoniului construit, cu atenție deosebită asupra centrelor istorice mici din regiunea Tavush, valea Hârtibaciului și raionul Cahul.
 Provocări în conservarea patrimoniului construit și a sistemelor culturale teritoriale în centrele istorice mici din zonele implicate.
 Exemple din practica internațională privind contribuția patrimoniului construit în centrele istorice mici și în sistemele culturale teritoriale.
Vera Marin, președinte ATU, Josefina López Galdeano, manager din proiect VIVA EAST și Cătălina Preda, expert UNDP, susțin în cadrul seminarului prezentările despre Valea Hârtibaciului, respectiv despre raionul Cahul.
Workshopul a avut rolul de a iniţia, într-un cadru organizat, dialogul între părţile interesate în dezvoltarea zonelor, implicând în mod direct actorii relevanţi, cu sprijinul si sustinerea expertilor internationali, care au pus bazele metodologiei si au oferit perspectivele dezvoltarii in cazul fiecarei regiuni accentuind specificul local al fiecareia si directiile posibile implementare a viitoarelor proiecte in zona. S-au pus astfel bazele unor parteneriate locale, care să contribuie nu numai la definirea priorităţilor de acţiune şi a strategiilor de intervenţie, ci şi la implementarea acestora. Tot în cadrul workshopului, s-a propus si constituirea Pactului Local – document prin intermediul căruia actorii locali îşi asumă acţiunile discutate şi se angajează la implementarea sustenabilă, pe termen lung, a proiectelor.
În România, va avea loc un seminar tematic “Planificare spaţială şi peisaj (peisaj natural, peisaj rural, parcuri, habitate, zone protejate şi centre istorice, etc.)” in perioada 13 – 14 iunie, la Sibiu. Acest seminar se adauga altor două sesiuni de workshopuri, care au avut loc in Valea Hartibaciului (in noiembrie 2012, respectiv martie 2013) si care au renunit actori locali importanți pentru dezvoltarea teritoriului: reprezentanți ai administrației locale și centrale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Culturii, Primării, Consilii Locale și Județene), membri ai Grupului de Acțiune Locală (GAL) Valea Hârtibaciului, ai corpurilor profesionale (Ordinul Arhitecților din România), ai organizațiilor nonguvernamentale relevante și profesioniști în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, culturii, dezvoltării economice și domenii conexe.

Proiectul este coordonat de catre Asociatia pentru Tranzitie Urbana – Romania, implementat in parteneriat cu Asociatia Armeana de Ecoturism si Agentia de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana din Moldova, si cu asistenta din partea partenerului stiintific Departamentul de Inginerie Civila si Arhitectura al Politehnicii din Bari, Italia. De asemenea, proiectul pune bazele unei retele internationale, implicand experti din diverse tari europene in activitati de cercetare, dezbatere si diseminare si punand la dispozitia autoritatilor, stakeholderilor locali si publicului larg o serie de rapoarte si articole.
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Eastern Partenership Cultural Programme.