„Unitate și Dezbatere pentru tineri prin tineri”

COMUNICAT DE PRESĂ

Timişoara, 05 Martie 2012

„Unitate și dezbatere pentru tineri, prin tineri”
Asociația Pakiv România prin Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă, CISPER Vest Timișoara, a organizat în luna februarie la centrului CISPER Vest Timișoara, Strada Nicolae Titulescu Nr. 19, următoarele activități :
– 17.02.2012 Clubul Jurnaliștilor Romi – dezbatere cu posibilii membri, în vederea sprijinirii înființării unei organizații voluntare de profil
– 20.02.2012 – 20 februarie 1856 – Încheierea Dezrobirii Romilor
Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului “Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, beneficiar Asociația Pakiv România.
Scopul desfășurări activităților a fost acela de a lansa dezbateri pe tema oportunităților de dezvoltare personală a tinerilor și a studenților romi, în domeniul jurnalismului și promovarea zilei de 20 februarie 1856 ca moment aniversar în calendarul cultural rom, eveniment dedicat încheierii dezrobirii romilor în Țările Române.
Rezultate :
• Informarea persoanelor, cu privire la promovarea unei imagini obiective a etniei romilor în presa scrisă și nu doar.
• Persoanele prezente au fost informate cu privire la activitatea CISPER Vest Timișoara, precum și a serviciilor pe care acesta le poate furniza cetățenilor români de etnie romă.
• Obținerea unor soluții la problemele cu care se confruntă minoritatea romă din perspectiva accesului în presa scrisă sau audio – vizuală a unor tineri studenți intelectuali romi care să producă o reflectare obiectivă a problemelor reale cu care se confruntă comunitățile de romi din regiunea de vest și chiar la nivel național.
• S-au promovat mijloacele proprii ale Asociației Pakiv România, din domeniul presei scrise sau audio-vizuale (Ex: Radio Pakiv Romania, Televiziunea Pakiv on – line, etc.)
• Posibilitatea participării la curs de formare în domeniul cameraman-fotoreporter.
• Marcarea unui moment aniversar din istoria poporului rom, respectiv încheierea dezrobirii romilor în Țările Române, din perspectiva promovării unui calendar cultural rom.
• Promovarea unor date importante din calendarul istoric și cultural al minorității romilor din România, marcarea și promovarea acestora în calendarul și spectrul evenimentelor comemorative istorice și culturale.
• S-au furnizat informații privind elemente din istorie, cu referire la încheierea dezrobirii romilor în Țările Române, către copii, tineri, adulți romi și neromi.

Informaţii suplimentare:

Telefon:0356/452982 Țarina Adriana
Asociaţia Pakiv România Responsabil Comunicare
Web: www.pakiv.ro Web: www.cispervest.webs.com
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com E-mail: cispervest@yahoo.com