TINERII FERMIERI DIN TERITORIUL GAL SIRET-MOLDOVA AU REALIZAT PRIMELE ACHIZIȚII

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA au fost prevăsute 8 măsuri, destinate atât domeniului public cât și domeniului privat.

 

Măsura Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M02 Investiții pentru debutanți-fermieri 335.277,29
M03 Investiții pentru exploatații agricole 50.285,37
M04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi 167.636,72
M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural 167.636,72
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice 586.727,55
M07  Sprijin pentru minorități 9.221,58
M08 Infrastructură socială 16.762,33

 

Primul apel de selecție a fos deschis în luna septembrie anul 2017, iar cel mai mare număr de proiecte depuse a fost înregistrat în cadrul apelului de selecție pentru măsura M02 – Investiții pentru debutanți-fermieri, măsură destinată tinerilor fermieri de pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA.

Bugetul alocat măsurii M02 a fost de 335.277,29 euro, în timp ce valoarea totală a celor 9 proiecte depuse este de 360.000 euro drept urmare doar 8 din cele 9 proiecte depuse au putut fi selectate spre finanțare.

Luna septembrie a anului curent „a adus” și primele două contracte semnate, iar restul au fost semnate în luna octombrie.

Implementarea a început cu succes pentru toți cei 8 beneficiari ai proiectelor, o parte dintre ei deja au demarat deja procedurile de achiziție.

Astfel, până la momentul actual au sosit primele trei tractoare, beneficiarii începând deja să execute lucrări agricole cu propriul utilaj.

Bucuria beneficiarilor este și bucuria noastră, și dorim să mulțumim colaboratorilor noștri și susținătorilor activităților noastre!