Tehnician pentru sisteme de detectie supraveghere video control acces

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc să devină tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si control acces.

Conditii de participare
– Minim studii liceale;
– Certificat medical din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa si apta din punct de vedere psihic;
– Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Durata cursului
– 120 ore ( 40 ore teorie si 80 ore practica)
Pretul cursului – 800 lei/ participant

COMPETENTE DOBANDITE LA FINALUL CURSULUI
• Pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor de securitate
• Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate
• Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate
• Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie si control al accesului
• Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
• Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
• Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare
• Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de detectie, efractie si control acces
• Punerea in functiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
• Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis TVCI
• Punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor tehnice de monitorizare
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectie, antiefractie si control acces
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit inchis (TVCI)
• Asigurarea mentenantei si service-ului pentru sistemele de monitorizare

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CURS
• Completarea talonului de inscriere la curs;
• Completarea contractului de formare profesionala;
• Copie CI;
• Copie diploma (diploma de BAC sau dovada absolvirii liceului)
• Cazier (pentru curs tehnician sisteme de alarma);
• Aviz psihologic (pentru curs tehnician sisteme de alarma);
• Adeverinta medicala „clinic sanatos” (pentru curs tehnician sisteme de alarma).

Grupa minima este de 14 persoane iar grupa maxima este de 28 de persoane.
Inscrierea la cursuri se face pe baza formularului de inscriere si a contractului de formare profesionala, care vor fi transmise la cerere celor interesati.

Suporturile de curs sunt oferite gratuit participantilor, pe suport de hartie sau în format digital.

AVANTAJELE CURSULUI
• obtinerea unui certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii prin ANC (fostul CNFPA).
• Flxibilitatea orelor de curs in functie de disponibiltatea participantilor.
Programele de formare de desfasoara in Deva, str. Maresal Averesc nr. 1, sc 1, et. 2, cam 3.
Cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat sunt deductibile, conform Codului fiscal, art. 21, alin. 2, lit. h.