Stomatologia și malpraxisul

Implant dentar

Stomatologia, ca orice domeniu medical, în ciuda profesionalismului și dedicației medicului, nu este lipsită, nici ea, de riscurile erorii umane. Aceste greșeli care pot apărea în practica medicală sunt prevăzute în codul deontologic stomatologic în secțiunea dedicată malpraxisului. Ele trebuie cunoscute atât de medicul practicant, cât și de pacient.

Omisiunea și superficialitatea în ceea ce privește informarea pacientului sunt două greșeli care pot genera situații neplăcute ulterior. Este obligatorie obținerea prealabilă a consimțământului scris al pacientului în ceea ce privește demersul tratamentului, beneficiile și riscurile acestuia. De asemenea, nu trebuie uitată înregistrarea scrisă a istoricului medical, a raportului rezultat în urma consultului și a recomandării de tratament, pentru a da posibilitatea reevaluării ulterioare a corectitudinii deciziei medicale.

Depășirea prerogativelor, a ariei de competență profesională dată de specializare și supra specializare poate, de asemenea, genera malpraxisul. Un medic nu poate executa decât lucrări pentru care este pregătit profesional, deci nu este recomandabil să riște proceduri stomatologice pentru care nu are un certificat de competențe, recunoscut oficial de colegiul medicilor, cum ar fi competenta de implantologie, imagistică etc.

Neglijența, exprimată în pasivitate și refuzul de a interveni este, de asemenea imputabilă medicului stomatolog. Acesta este dator să intervină la timp pentru a preveni o evoluție agravantă a unei situații medicale acute, indiferent de pacientul care i se adresează. Refuzul de a interveni, amânarea unui act medical poate fi imputabilă ca malpraxis.

Clinica stomatologica Velvet Dental | Implanturi dentare de cea mai buna calitate, in sectorul 1 Bucuresti!

Toate situațiile expuse mai sus, alături de comiterea de erori medicale evidente în executarea unor proceduri medicale, erori confirmate de comisia colegiului medicilor, sunt pasibile de a fi sancționate cu plata de daune materiale și morale, sau chiar de suspendarea sau pierderea, în situații mai grave, a dreptului de a profesa. Chiar dacă există o asigurare medicală de mal praxis, obligatorie, de altfel, pentru orice medic, generalist sau stomatolog, trebuie știut că aceasta nu acoperă toate riscurile erorilor profesionale. În esență, acestea pot fi controlate doar de gestionarea cât mai corectă și mai atentă, de către medic, a contextului de desfășurare a profesiei sale și a construirii unei relații cât mai echitabile cu fiecare pacient. Clinica stomatologica Velvet Dental (http://velvetdental.ro/), indiferent de problemele stomatologice pentru care vă adresați, de la simple consultații, la extracții sau chiar la procedee mai complicate, cum este cel de implant dentar, beneficiază de colaborarea unor medici specialiști de o înaltă probitate morală și deontologică, care respectă toate criteriile unei colaborări ireproșabile cu pacienții.