fbpx

Soluţii altfel pentru o “Şcoala Altfel”: Elevii şi profesorii dezbat noi modele de intervenție pentru situații de violența școlara

Peste 300 de elevi şi cadre didactice din opt licee din Bucureşti şi judeţul Ilfov se vor familiariza, în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”, cu tehnici de mediere şi practici restaurative (reparatorii) în contextul evenimentelor educative extracurriculare organizate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în săptămâna „Şcoala Altfel”. Inițiat de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), programul „Şcoala Altfel desfășurat în perioada 2 – 6 aprilie, reprezintă o oportunitate pentru unitățile de învățământ și pentru organizațiile societății civile de a organiza împreună acțiuni care să valorizeze interesele și abilitățile elevilor facilitând totodată găsirea unor soluții comune la problemele din școli.

Evenimentele organizate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în săptămâna „Școala Altfel” includ dezbateri, vizionări de filme educative, ateliere de lucru care se vor desfășura în: Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, Colegiul Național „Ion Neculce”, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” – Snagov, Colegiul Tehnic „Dumitru Moțoc”, Colegiul Tehnic Energetic, Grupul Școlar „Dumitru Dumitrescu” – Buftea, Liceul Periș și Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”.

Violenţa în şcoli – de la sancţiune la experienţă educativă

În momentul de faţă prevenirea violenței în școlile din România este încă insuficientă, iar măsurile de intervenţie sunt orientate în special către identificarea şi pedepsirea vinovaţilor, ceea ce de multe ori nu contribuie la crearea unei experienţe educative pentru cei implicaţi. Simpla aplicare a unor sancţiuni nu oferă o soluţie pe termen lung la rezolvarea situațiilor conflictuale, ci deseori contribuie la creșterea tensiunilor, supărărilor, iar conflictele, fie ele verbale sau fizice pot reizbucni oricând. Acest fapt se petrece deoarece nu se iau în calcul nevoile şi sentimentelor celor afectaţi şi pentru că aceştia nu sunt implicaţi în mod activ în soluţionarea conflictului.

Un model nou de intervenţie în caz de conflicte şi violenţă în şcoli

Medierea şi practicile restaurative (reparatorii) reprezintă soluții viabile de intervenție în situații de conflict și violență, aplicate cu succes în multe state din lume, întrucât se bazează pe facilitarea comunicării și dialogului între părți. Prin aplicarea medierii și practicilor restaurative persoanele implicate în conflict îşi exprimă opiniile, nevoile şi pot ajunge împreună la o soluţie. Accentul este pus asumarea responsabilității, pe refacerea relațiilor dintre părți facilitând reducerea nivelului de stress, resentimente și contribuind la crearea unui mediu prietenos în școli.

Proiectul „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investeşte în oameni!, conform contractului de finanţare POSDRU/17/1.1/G/37259 şi se înscrie în Axa prioritara nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere” şi în Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Despre Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă. CRJ acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi Centrul de Resurse Juridice (CRJ), persoană de contact Dorian Ilie – Responsabil Comunicare şi Relaţii Publice, email – [email protected], telefon – 0740.248.206.