fbpx

Seminar Naţional de lansare Proiect BUILD UP Skills QualiShell: Schema naţionala de calificare pentru forţa de munca din construcţii pentru realizarea

Proiectul BUILD UP Skills QualiShell se derulează în perioada octombrie 2013 – mai 2015 în cadrul Pilonului II al acțiunii Build-Up Skills, parte a Programului Uniunii Europene Intelligent Energy Europe şi reprezintă o continuare necesară a proiectului BUILD UP Skills România (ROBUST) derulat în perioada noiembrie 2011 – aprilie 2013, prin dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a schemelor de calificare pentru montatorii de sisteme termoizolante de anvelopă şi pentru montatorii de sisteme de tâmplărie termoizolantă. Obiectivul principal al demersului este atât asigurarea unei calităţi ridicate la montarea individuală a componentelor de anvelopă eficiente energetic, cât şi realizarea de anvelope cu performanţă termică foarte ridicată, prin introducerea cunoştinţelor şi competenţelor adecvate pentru calificările relevante şi stimularea dezvoltării sistemului naţional al calificărilor şi a viziunii actorilor cheie din sectorul construcţiilor.

Cu ocazia lansării oficiale a proiectului se urmărește reactivarea Platformei Naţionale pentru Calificare în contextul proiectului, prezentarea obiectivelor proiectului BUILD UP Skills QualiShell și contribuția acestuia la elaborarea schemelor de calificare pentru montatorii de sisteme termoizolante de anvelopă şi pentru montatorii de sisteme de tâmplărie termoizolantă, în contextul implementării acțiunilor prevăzute în foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă în construcții pentru atingerea obiectivelor de politică energetică durabilă stabilite pentru anul 2020 în România.

Cui se adresează proiectul BUILD UP Skills QualiShell?
• sectorului construcţii şi lucrătorilor din construcţii,
• furnizorilor de formare profesională continuă,
• autorităţilor publice la nivel local, regional și central,
• asociaţiilor profesionale relevante din domeniu.

Platforma Naţională pentru Calificare este deschisă tuturor actorilor interesaţi în calificarea forţei de muncă în domeniul creșterii eficienței energetice a clădirilor.

Agenda evenimentului
08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților
Sesiune Plenară: 9:00 – 10:45
09:00 – 09:15 Cuvânt de deschidere
09:15 – 09:35 Prezentarea proiectului BUILD UP Skills QualiShell și a contribuției așteptate în aplicarea foii de parcurs BUILD UP Skills România (ROBUST)
09:35 –09:55 Piața construcțiilor din România în contextul european al calificării forței de muncă necesare pentru creșterea performanței energetice a fondului de clădiri
09:55 – 10:15 Aspecte cheie în elaborarea de programe de formare profesională pentru montatorii de sisteme de termoizolație
10:15 – 10:35 Aspecte cheie în elaborarea de programe de formare profesională pentru montatorii de sisteme de tâmplărie termoizolantă
10:35 – 10:40 Prezentarea modului de organizare a sesiunilor interactive, împărțirea pe grupuri de lucru
10:40 – 11:10 Pauză de cafea
11:10 – 13:00 Sesiuni Interactive
Sesiune Plenară: 13:00 – 13:30
13:00 – 13:20 Prezentarea rezultatelor dezbaterilor pe sesiuni și grupuri de lucru, aspecte majore de luat în considerare în derularea proiectului
13:20 – 13:30 Concluziile întâlnirii
13:30 – 14:30 Pauză de prânz