fbpx

REZULTATELE CONFERINȚEI INTERMEDIARE A PROIECTULUI

Servicii integrate pentru 750 de persoane din mediul rural

În cadrul prezentărilor, s-a subliniat contribuţia proiectului la scăderea ratei şomajului şi creşterea ratei de ocupare, ţinând cont de particularităţile persoanelor implicate şi a celor legate de piaţa muncii şi situaţia economică de la nivel regional şi local. Membrii grupului țintă (un număr de 750 de persoane) vor beneficia de servicii integrate care vizează: informarea, consilierea și orientarea privind cariera, consiliere pentru dezvoltare personală; furnizarea de programe de formare profesională, medierea în vederea creșterii ratei de ocupare; asistență și consiliere pentru demararea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri în mediul rural. În cadrul evenimentului, a fost prezentat și rolul pe care-l au partenerii în derularea proiectului – S.C. INDUSTRIAL EURO STAR SRL Alba Iulia și S.C. GAMI CLEAN S.R.L. Alba Iulia.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane și creșterea ocuparii forței de muncă în mediul rural, prin valorificarea potențialului resurselor umane și promovarea mobilității ocupaționale și geografice a forței de muncă. Grupul țintă este format din 750 de persoane din zone rurale (660 din regiunea Centru și 90 din regiunea Vest,respectiv : persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri tineri, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, manageri din mediul rural, angajați din mediul rural. Demersul XEROM SERVICE S.R.L. are un înalt grad de mobilitate – ceea ce reprezintă un element semnificativ pentru extinderea atât cantitativă, cât și calitativă a activităților proiectului la alte grupuri țintă. Proiectul „WORK I.T.!“ se derulează în perioada aprilie 2014-septembrie 2015 și are o valoare totală de 9.786.104 lei. Este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, „Domeniul major de intervenţie: 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă“.
Informații suplimentare:
XEROM SERVICE S.R.L. Alba Iulia
Telefon: 0258 806.027
Email: [email protected]
Persoană de contact:
Lucian Oprean – Manager proiect