Proiectul “EU ACTIV ” primele stagii de practica

Organizațiile de profil partenere sunt:
• Centrul de Analiza și Dezvoltare Instituțională Eleutheria (CADI)
• Asociația Socio-Culturala INTERACT – Romanian Journal of History and International Studies (RJHIS)
• Federația Romana de Arc Tradițional și Field (FRAT)
• Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT)
• Connecting the World – International Relations Report (IRR)
• Fundația Calea Victoriei 2007
Pentru practică studenții stagiari au fost repartizați în grupe la fiecare organizație în parte, fiind coordonați de câte un reprezentat al respectivei organizații și de către un tutore de practică din partea partenerilor din proiect. Tutorii de practică au fost selectați avându-se în vedere experienţa anterioară relevantă. Activitatea practică a fost concepută în strânsă corelație cu cunoştinţele teoretice dobândite pe băncile facultăţii, oferind studenților oportunitatea de consolidare și experimentare a competențelor profesionale. Totodată, studenții stagiari au putut să își auto-testeze abilitățile de muncă și de comunicare în echipă, fiind puși în fața unor situații identice cu cele din viața profesională reală. Nu în ultimul rând, studenții au avut posibilitatea să își clarifice viitoarele opțiuni de carieră, descoperindu-și talentele, abilitățile și vocația.
Pentru a asigura posibilitatea de participare susținută și continuă a studenților la activitățile proiectului, beneficiile pe termen lung sunt completate de oferirea a 375 de subvenții (200 lei/student/stagiu de practică) și 56 de premii în valoare de câte 500 lei fiecare, acordate pentru rezultate deosebite.
Proiectul este implementat de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică – ”CATALACTICA”, în parteneriat cu Universitatea București și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC, propunându-și creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizarea tranziției de la educație la viața activă, prin realizarea stagiilor de practică.
“EU-ACTIV! Program de învățare activă a studenților în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene”, este un proiect cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat în perioada 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015.

Pentru informații suplimentare: Persoana de contact
Telefon: 021 240 14 10 Silviu Dumitru
Fax: 031 438 10 06 Manager Proiect
E-mail: office@catalactica.org.ro ADPSE Catalactica