Prima ediţie a Timişoara IT Startup Generator şi a desemnat câştigatorii

Incubatorul de Afaceri Software Timişoara a desfăşurat în perioada 5 decembrie 2009 – 11 ianuarie 2010 un proiect de educaţie antreprenorială în domeniul tehnologiei informaţiei, dedicat studenţilor de la Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi Universităţii de Vest.

În cadrul proiectului, un număr de 24 de studenţi, majoritatea provenind de la profile IT, economice şi manageriale au parcurs o serie de şapte module de curs, au avut întâlniri cu 9 antreprenori de succes şi experţi locali din sectorul software, marketing, management şi juridic.

Proiectul a inclus o parte practică în cadrul căreia participanţii au generat şi analizat o lista de posibile proiecte dintre care au fost selectate în vederea detalierii, realizării de machete funcţionale şi elaborării de planuri de afaceri în vederea evaluării fezabilităţii implementării efective un număr de patru proiecte care au fost abordate de către patru echipe multidisciplinare de studenţi, cu asistenţă oferită de personalul Incubatorului şi experţii participanţi.

Proiectul Timişoara IT Startup Generator a avut ca moment culminant o competiţie a planurilor de afaceri dezvoltate de către echipele participante. Un juriu constituit din 6 reprezentanţi ai sectoarelor locale bancar şi antreprenorial, au evaluat cu minuţionzitate rezultatele viziunii, inventivităţii, capacităţii de informare, analiză şi sinteză dovedite de viitorii antreprenori.

Cel mai bun a fost desemnat un proiect dezvoltat de către o echipă care i-a inclus pe Andrei Stancovici, Maria Bărbuş, Maria Iosu şi Raluca Todorescu, şi care vizează dezvoltarea şi exploatarea unui sistem de asigurare a securităţii bicicletelor şi informare complexă a utilizatorilor acestora, bazat pe utilizarea de tehnologii din domeniul GPS şi al comunicaţiilor mobile.

Celelte proiecte sunt focalizate pe dezvoltarea unui sistem de generare şi administrare online de chestionare şi teste din domeniul psihologic, utilizabil în domeniul orientării profesionale, resurselor umane şi divertismentului, pe dezvoltarea unui sistem online de informare prin SMS-uri gratuite a celor interesaţi de diverse categorii de evenimente locale (educative, culturale, artistice sau sociale), respectiv a unui portal de promovare a creaţiilor artistice (iniţial din domeniul artelor plastice, ulterior şi din alte domenii) ale tinerilor membri ai comunităţii artistice locale.

Juriul a apreciat faptul că toate proiectele prezentate au un mare grad de fezabilitate şi că, odată puse în aplicare, pot asigura succesul afacerilor respective. Incubatorul de Afaceri Software va asista echipele interesate de iniţierea unor afaceri în baza experienţei câştigate prin participarea la proiect.

Două noi ediţii ale proiectului Timişoara IT Startup Generator vor fi organizate în anul 2010.

Constituit şi finanţat de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, Incubatorul de Afaceri Software sprijină din 2004 firmele noi din domeniul IT, oferindu-le acces la infrastructură şi servicii suport de afaceri. Mai multe informaţii despre proiectul Timişoara IT Startup Generator şi serviciile Incubatorului pot fi gasite la www.it-incubator.ro.