fbpx

Prietenii din Spital Inovație în profesionalizarea voluntariatului

Asociația Spitalului de Psihiatrie Dr.Gh.Preda Sibiu consideră vitală dezvoltarea serviciului de voluntariat permanent în Spitalul de Psihiatrie din Sibiu. Pacienţii, copii şi adulţi spitalizaţi şi cei aflaţi în îngrijire şi tratament ambulatoriu sau dispensarizaţi prin Centrele de Sănătate Mintală integrate Spitalului beneficiaza de servicii de acompaniament, socializare, programe de educație, informare și suport, cu sprijinul voluntarilor.
Voluntarii înscrişi au început cursuri de instruire în scopul dezvoltării personale și informării generale în domeniul voluntariatului, primind și noțiuni despre rolul și funcționarea organizațiilor, despre nevoia de toleranță și integrare a grupurilor vulnerabile, precum şi metode specifice de promovare a cetățeniei active și eradicarea unor forme de discriminare. Activităţile proiectului cuprind ateliere antistigma, campanii de sensibilizare şi de informare în sfera sănătăţii mintale, dar şi amenajarea unui spaţiu dedicat exclusiv voluntarilor care activează în Spital.
Partener strategic în proiectul Prietenii din Spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS, Asociația ReGenerația are experiență de peste patru ani în acțiuni dedicate binelui în societate. Asociația este recunoscută pentru profesionalismul din procedurile de recrutare, selecție și formare de voluntari, prin care asigură beneficii reale pentru dezvoltare personală în regim de voluntariat.
Partenerii și finanțatorii proiectului Prietenii din Spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS promovează cetăţenia activă, voluntariatul prin informare și conștientizare despre climatul de stigmă și discriminare. Rezultatele concrete sunt crearea de noi servicii pentru pacienţi, prin implicarea a minimum 160 de oameni în formare şi activităţi voluntare, prin informarea comunităţii locale despre voluntariat şi combaterea discursului instigator la ură (no hate speech) și, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea organizaţiilor pe baza profesionalizării efective și eficiente.
Proiectul ,Prietenii din Spital – Serviciul de Voluntariat al ASPPS ” se derulează din luna aprilie 2015 până în luna martie 2016.Proiectul este finanțat cu suma de 30.250 Euro prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România , Runda 2 – Componenta 5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR. REŢELE ŞI COALIŢII Subcomponenta 5.3 – Consolidarea bazei de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creşterea participării membrilor/ voluntarilor în activităţile ONG-urilor. Promotorul Proiectului este Asociaţia Spitalului de Psihiatrie dr.Gh.Preda Sibiu iar partener este Asociaţia ReGeneraţia din Sibiu.