fbpx

Prelungire Apel M6.3 Dezvoltarea Satelor GAL Tara Gugulanilor

Asociația Grupul de Acțiune Locala Țara Gugulanilor anunta prelungirea Apelului de Selecție Nr.1/2018 pentru Măsura 6.3/6B – „Dezvoltarea Satelor”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala, Axa Leader, Măsura 19.2. Conditiile de accesare ale masurii raman nemodificate.

Data limită de primire a proiectelor este: 18.05.2018, ora 17:00.

Contribuția publică totala este de 1.556.751 Euro, suma maxima nerambursabila fiind de 86.486,16 euro/proiect. Fondul disponibil pentru prezentul apel de selectie este de 880.310,30 Euro.

Beneficiarii eligibili sunt: Unitățile Administrativ Teritoriale, ONG- urile, Unitățile de cult, persoane fizice/juridice care dețin în administrare/ proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios, natural de interes local. Dosarul Cererii de finanțare (însoțit de anexele tehnice și administrative) se depun la sediul GAL Tara Gugulanilor din comuna Glimboca, numărul 405, județul Caras-Severin, in zilele lucrătoare ale săptămânii (interval orar 9:00-17:00).

 

Informații suplimentare se pot obtine la sediul Asociatiei GAL Trara Gugulanilor situat in comuna Glimboca, numărul 405, județul Caras-Severin, sau pe pagina www.galtaragugulanilor.ro sau la numărul de telefon 0374992733.

 

20.04.2018