Masa rotunda

Comunicat
Galați, 10 iulie

Masa rotundă

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi organizează în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în 10 iulie a.c, în incinta Hotelului GALAȚI CENTRUM ( sala de conferinte)- Galați, o masă rotundă privind stadiul implementarii proiectului POSDRU e-Mentor.

Sunt invitați să participe reprezentanţi ai Inspectoratului şcolar judeţean Galați, ai agenției județene pentru plați si inspecție socială, direcția generală de asistența socială și protecția copilului Galați, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, instituţii publice cu atribuţii în domeniul integrării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar.
Proiectul e-Mentor urmăreşte creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, în vederea utilizării extensive a acestora în activitatea didactică, îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.
Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul vizează instruirea unui numar de 1400 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar la nivel naţional.
Proiectul este implementat de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în calitate de beneficiar în parteneriat cu Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi.
Evenimentul este realizat în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/140877, „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.