Lansarea masurii de finanțare M5 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociației Grupul de Acțiune Locala SIRET MOLDOVA 2014 2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 02 octombrie – 03 noiembrie 2017 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 5  – „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M5

Data lansării apelului de selecție: 02.10.2017                           

Data limită de depunere a proiectelor: 03.11.2017                                                     

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 03.11.2017, ora 14:00

Pentru această măsură pragul  minim este de 40 de puncte.

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Iașilor anunță lansarea în perioada 03 Iulie 03 august 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de Finanțare pentru Măsura 7 (6B) Dezvoltare locală în zonele rurale din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL Colinele Iașilor 2014-2020

Fondurile disponibile pentru Măsura 5  – „Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural” sunt de 167.636,72 euro.

Suma maxmă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 85.000,00 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:

  • pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
  • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Beneficiari eligibili:

Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Iașilor anunță lansarea în perioada 03 Iulie 03 august 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de Finanțare pentru Măsura 7 (6B) Dezvoltare locală în zonele rurale din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL Colinele Iașilor 2014-2020
  • Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente din spațiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: contact@galsiretmoldova.ro.

adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.