Lansare proiect EIFFEL PRAXIS SRL 

Anunț de presă 

Data publicării: martie 2020 

Lansare proiect EIFFEL PRAXIS SRL 

SC EIFFEL PRAXIS SRL, cu sediul in judet Timiș, loc. Timisoara, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.7, boxa 1, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Imbunatatire competitivitatii EIFFEL PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente performante pentru laborator de tehnica dentara”, COD SMIS 131536, în cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. 

Valoarea totală a proiectului este de 263.964,08 lei, din care 211.171,26 lei finanțare nerambursabilă, respectiv 179.495,58 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR

Obiectivele proiectului: Obiectivul general este dezvoltarea si modernizarea EIFFEL-PRAXIS SRL prin achizitia de echipamente specifice activitatii aferente codului CAEN 3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice. Obiectivele specifice ale proiectului

  • Cresterea numarului de salariati cu 3 persoane pana la finalul perioadei de implementare; 
  • Achizitia a 13 echipamente (dotari/active corporale), si 1 soft (dotari/active necorporale), specifice activitatii desfasurate (laborator tenhica dentara); 

Impactul proiectului la nivelul regiunii: cresterea competitivitatii in Regiunea Vest Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2019-31.12.2020. Data semnarii contractului de finantare: 18.02.2020. Numele Autorității de Management: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. 

Date contact: 

Popescu Cosmin George Administrator SC EIFFEL PRAXIS SRL EIFFEL PRAXIS SRL Tel 0722466737