Invitatie participare cursuri perfectionare

COMUNICAT DE PRESĂ

“DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială” POSDRU/173/6.1/S/149071

DUPLEX 91 SRL, Lider de parteneriat în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/149041 – „DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială”, început în data de 15 ianuarie 2015,
invită persoanele dornice de a participa la cursuri de perfecționare / specializare în antreprenoriat, competențe informatice, sau la programele integrate de dezvoltare personală, să aplice pentru înscriere. Numărul de locuri disponibile pentru persoanele din grupurile vulnerabile a fost suplimentat pentru 20 persoane de etnie romă.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economiei sociale în regiunile Centru și București-Ilfov, în vederea facilitării creării de structuri ale economiei sociale. Ne propunem să intensificăm crearea de forme de ocupare variate, în diferite sectoare de activitate pentru categoriile dezavantajate, printr-un Parteneriat funcțional generator de noi servicii și oportunități.

Proiectul este implementat în parteneriat de următoarele entități:
 Duplex 91 SRL- Lider de parteneriat
 N&C Turism- Partener 1
 Next G Plus SRL- Partener 2.
Grupul țintă al proiectului este format din următoarele categorii de grupuri vulnerabile cu reședința în regiunile București-Ilfov și Centru:
– 65 de femei în situații de risc;
– 30 persoane de etnie romă;
-15 victime ale violenței în familie;
– 9 manageri ai întreprinderilor sociale înființate prin proiect.

Vă așteptăm alături de noi pentru a derula împreună cursuri gratuite de competențe antreprenoriale, cursuri de TIC și programe integrate de dezvoltare personală, la finalul cărora veți primi o subvenție in valoare de 1000 ron!

Pentru informații detaliate despre proiect vă rugăm să scrieți la adresa proiect@duplex91.ro, persoană de contact Carmen Alexandru, Expert Implementare.