Instrumente integrate pentru abordarea fenomenului discriminarii în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

26 octombrie 2015

Discriminarea rămâne una dintre provocările cu care trebuie să se confrunte milioane de persoane din Uniunea Europeană, luând cele mai diverse forme: de la comentarii discriminatorii și stereotipizări în şcoală, la locul de muncă, la instanțele extreme de violență sau chiar crimă. Acest tip de comportament abuziv este trăit atât de către cetățenii Uniunii Europene, cât și de persoanele care provin din țările non-membre UE și poate fi localizat atât în sfera publică, cât și în sfera privată. Problema nu poate fi ocolită, atâta timp cât unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene este acela de a preveni și a combate discriminarea creată pe fond rasial, religios, de gen sau bazat pe dizabilități. Totuși, legislația europeană s-a preocupat mult timp de combaterea discriminării la locul de muncă, neglijând segmente sociale în care aceasta se poate manifesta la fel de pregnant.

Proiectul “Învăţămând superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor”, (POSDRU/156/1.2/G/142145), implementat de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială ADIS, a propus, prin activităţile sale, dezvoltarea unor instrumente interdisciplinare integrate în vederea creşterii performanţelor unităţi de învăţământ superior prin adaptarea programelor de studii de licenţă la nevoile şi cerinţele pieţei muncii, care să îmbunătăţească accesibilitatea, aficacitatea şi echitatea serviciilor medicale oferite populaţiei.

Astfel, în decembrie 2014 a fost lansat un studiu privind nevoia de formare în domeniul nondiscriminării prin care s-a confirmat faptul că cea mai discriminată categorie în sistemul de sănătate este reprezentată de categoria romilor. Discriminarea acestora are la bază, conform participanților la acest studiu, atât factori interni (percepţii sau prejudecăţi, filtre culturale), cât și externi (lipsa politicilor publice), trimițând adesea la politicile publice/sociale care vizează integrarea și respectarea drepturilor romilor.

În luna Martie 2015 a fost publicat manualul universitar “Nondiscriminare în sistemul de sănăate” care tratează aspect legate de accesibilitatea şi echitatea de tratament faţă de pacienţii aparţinând grupurilor vulnerabile. Cursul a fost predat în cadrul Facultăţii de Medicină pe durata unui semestru, unui număr de 210 studenţi din anul IV, reprezentând 90% din totalul numărului de studenţi de la specilizările Medicină, Medicină Dentară şi Asistenţă Medicală Generală.

Cursurile de formare profesională continuă adresate personalului didactic din învăţământul superior (3-5 Aprilie 2015 şi 8-10 Mai 2015) şi atelierul intensiv de etică şi deontologie medicală adresat studenţilor au abordat o tematică specifică: accesibilitatea și echitatea de tratament față de pacienții aparținând grupurilor vulnerabile, principiul acordării tratamentului egal, deontologie medical, responsabilitate medical, responsabilitate medicală, nediscriminarea grupurilor vulnerabile și etică medical. Tot în cadrul proiectului a fost pus la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice centrul de documentare şi cercetare în domeniul eticii şi a nondiscriminării care cuprinde un fond de carte de actualitate, cuprinzând referinţe de ultimă oră din literatura de specialitate naţională şi internaţională dedicată subiectului discriminării. Nu în ultimul rând, proiectul propune implementarea unui software care permite evaluarea atitudinii față de grupurile vulnerabile, într-un mod unic și integrat, în vederea extinderii activităților educaționale antidiscriminare, software care urmează să fie lansat în luna Noiembrie 2015.

Persoană de contact: Olga Hosu
Expert Comunicare, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială, A.D.I.S.
[email protected]

Toate drepturile rezervate - LA TROMPETTE COMMUNICATION S.R.L.

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram