fbpx

ÎNFIINTARE STRUCTURI ECONOMICE SOCIALE

În cadrul proiectului „Construim împreună întreprinderi sociale”, ID 147653, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6.Promovarea incluziunii sociale, D.M.I 6.1- Dezvoltarea economiei sociale, partenerii Asociația PRO ROMA și Asociația Pakiv România au înființat în decursul acestei luni cele 3 SES-uri aferente Regiunii Nord-Est.
Localitățile în care s-au înființat cele 3 structuri economice sociale, precum și domeniile de activitate sunt următoarele:
• În Ștefan cel Mare, județul Vaslui, un SES cu domeniul de activitate bazat pe construcții;
• În Muntenii de Jos, județul Vaslui, un SES cu domeniul de activitate bazat pe producerea și comercializarea produselor din PVC;
• În Văleni, județul Vaslui, un SES cu domeniul de activitate bazat pe servicii de curățenie.
Scopul înființării acestor structuri economice sociale este de a crea, la nivelul județului Vaslui, un număr de 42 locuri de muncă, după cum urmează:
• 30 de persoane aparţinând grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială (persoane de etnie romă, femei în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecţie al copilului şi familii cu peste 2 copii);
• 12 persoane (4 pentru fiecare structură economică socială, reprezentând echipa de conducere).
La nivel național, prin derularea acestui proiect sunt create 112 locuri de muncă:
• 80 de persoane aparţinând grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială (persoane de etnie romă, femei în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecţie al copilului şi familii cu peste 2 copii);
• 32 de persoane (4 pentru fiecare structură economică socială, reprezentând echipa de conducere).