fbpx

GlobalCool : Implicarea activa a tinerilor cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale

Proiectul GlobalCool a urmărit realizarea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare cu privire la problemele de dezvoltare globală, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani din instituțiile de învățământ liceal din București și din județele Bacău, Buzău și Vrancea.

Tematicile abordate s-au axat pe Agenda de Dezvoltare Post-2015, punând accentul pe aspecte precum eradicarea sărăciei extreme, egalitatea de gen, educația inclusivă și echitabilă, munca decentă, migrația și dezvoltarea. Astfel, prin intemediul activităților de informare desfășurate în școli, prin organizarea de seminariilor de educație pentru dezvoltare și respectiv a seminariilor tematice de către experți din cadrul Asociației Novapolis și “AUR”- A.N.S.R.U, elevii din București și din județele Bacău, Buzău și Vrancea au fost informați în legatură cu eforturile întreprinse deja la nivel global, au discutat despre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, precum și despre acțiunile propriu-zise prin care pot contribui la atingerea acestora. Elevii au pregătit, în cadrul activităților practice, materiale dedicate și au susținut prezentări, utilizând astfel conceptele cooperării internaționale pentru dezvoltare.

Prin activitățile sale, proiectul GlobalCool a reușit să informeze și să sensibilizeze tinerii din București și județele Bacău, Buzău și Vrancea cu privire la valorile și conceptele cooperării internaționale pentru dezvoltare, să-i ajute să conștientizeze importanța eforturilor de la nivel internațional și național și să-i determine să se implice activ în cadrul acestora.

Un număr de 6 licee din România au fost implicate în cadrul proiectului GlobalCool, iar cele 14 workshop-uri derulate au reunit circa 600 de elevi și profesori de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” și Liceul Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani, de la Liceul cu program sportiv „Iolanda Balaș Soter” din Buzău și de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, de la Școala Libiană și de la Colegiul Național „Ion Creangă” din București. În cadrul proiectului, au fost semnate 8 acorduri de parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene și respectiv cu liceele din București și din județele de implementare, în timp ce 15 cadre didactice au participat activ în cadrul seminariilor desfășurate în școli.

În perioada 15-19 februarie 2017, „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane (A.N.S.R.U) și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și au desfășurat o serie de evenimente organizate în București, ce au inclus un Tur Academic, o Școală de Iarnă și un Atelier pentru promovarea egalității de gen. Elevii au fost informați în legătură cu studiile academice și experiența profesională necesare construirii unei cariere în domeniu de numeroși traineri și reprezentanți ai Facultății de Științe Politice (Universitatea București), MAE, UNDP, UNICEF România și FOND.
Cei 25 de participanți (elevi și profesori) au participat la vizite de studiu la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București și la Casa ONU, unde au interacționat cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai UNDP și UNICEF România, aprofundând astfel cunoștințele acumultate în cadrul seminariilor. Mai mult, aceștia au aflat informații noi și importante despre rolul și activitățile instituțiilor vizitate, precum și despre rolul României ca stat donator, ceea ce a contribuit la creșterea gradului de conștientizare a situației globale.

Sesiunile tematice aferente Școlii de Iarnă și Atelierului pentru promovarea egalității de gen au fost susținute de către experți naționali ai “AUR”- A.N.S.R.U alături de expertul internațional Maik Pflaum (Christliche Initiative Romero/ Germany) și reprezentanți A.R.T. Fusion. Participanții au răspuns pozitiv și interactiv la mixul de perspective și instrumente educaționale, atelierul dedicat egalității de gen finalizându-se printr-un schimb de experiențe cu Cristea Maria Francesca (Online and Business Development Officer V.I.P., organizator Global Research Summer School).

În cadrul proiectului, participanții au putut interacționa de asemenea atât pe platforma de educație globală monda eu, precum și pe grupul de Facebook GlobalCool aflând informații relevante privind cooperarea internațională pentru dezvoltare, valorile și practicile din dezvoltarea internațională și oportunitățile academice și profesionale disponibile.

Participanții au salutat inițiativele și activitățile proiectului, exprimându-și de asemenea interesul si disponibilitatea de a lua parte la activități similare în viitor.

Printre rezultatele notabile ale proiectului, menționăm depășirea obiectivelor inițiale – acorduri de parteneriat încheiate, workshop-uri organizate, cadre didactice implicate-, atingerea unui număr de 158 de membri pe grupul dedicat proiectului pe Facebook, cvadruplarea numărului de participanți în cadrul activităților, precum și crearea unei veritabile rețele de multiplicatori, elevii și profesorii implicați în proiect generând awareness despre situația actuală și despre acțiunile derulate la nivel global.

Proiectul „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale” a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid) și a fost implementat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să o contactați pe: Narcisa Alexe, Responsabil proiect – Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, tel. 0766 304 610, [email protected] sau Raluca Mănăilă, Coordonator proiect – “AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, tel. 0723326084, [email protected]